Financiën en Begroting

Preview: Open Vld Brussel wil personenbelasting van verhuizende middenklassers terug zien vloeien naar Gewest.

Open Vld Brussel wil personenbelasting van verhuizende middenklassers terug zien vloeien naar Gewest.

Dat Open Vld al eerder pleitbezorger was van een hervorming van de personenbelasting, die nu gekoppeld is aan de woonplaats, is geweten. Zo’n 350.000 Vlamingen en Walen die in Brussel werken betalen immers hun personenbelasting in het gewest waarin ze wonen, ten nadele van Brussel. De Brusselse Open Vld wil daarom gedurende een bepaalde tijd een deel van de personenbelasting voor Brusselaars die het hoofdstedelijk gewest verlaten, recupereren.

Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

De verlaging van de rating van de begroting door Standard & Poor’s is geen goed nieuws voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een zware legislatuur met belangrijke extra strategische investeringen in mobiliteit en met noodzakelijke uitgaven om de covid- en de energiecrisis voor burgers, bedrijven en verenigingen houdbaar te maken, blijven de uitdagingen zeer groot.

Financiën en Begroting
Brusselse regering past hotelbelasting aan

Brusselse regering past hotelbelasting aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, in uitvoering van een beslissing genomen tijdens het voorbije begrotingsconclaaf, in eerste lezing een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd die de hotelbelasting met één euro per overnachting verhoogt.

Financiën en Begroting
OESO-rapport erkent Brusselse uitdagingen op vlak van structuren, financiën en huisvesting

OESO-rapport erkent Brusselse uitdagingen op vlak van structuren, financiën en huisvesting

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft dinsdag in het halfrond van het Brussels Parlement haar Metropolitan Review van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgesteld in aanwezigheid van experten en van Brussels staatssecretaris voor Internationale Relaties Ans Persoons, Brussels minister voor Begroting Sven Gatz, Brussels minister voor Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt, en Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou. Het rapport heeft belangrijke conclusies en aanbevelingen voorgesteld op vlak van institutionele structuur, openbare financiën en huisvesting.

Financiën en Begroting
Brusselse regering keurt indexering op tarieven MIVB en BIV goed

Brusselse regering keurt indexering op tarieven MIVB en BIV goed

De Brusselse regering kwam vandaag tot een akkoord over het voorontwerp van ordonnantie met als doel de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) te onderwerpen aan een indexering. Net zoals de tarieven van de MIVB geïndexeerd zullen worden, komt er ook een indexering voor nieuwe ingeschreven voertuigen in het Brussels Gewest. Deze beslissing is een uitvoering van een princiepsbeslissing die werd genomen tijdens het voorbije begrotingsconclaaf.

Financiën en Begroting
Brussel krijgt metrolijn noord-zuid met steun van Europese Investeringsbank

Brussel krijgt metrolijn noord-zuid met steun van Europese Investeringsbank

Financiën en Begroting
Brussels Parlement keurt begroting 2024 goed

Brussels Parlement keurt begroting 2024 goed

De plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft de begroting voor 2024 goedgekeurd. Met deze begroting plaveit bevoegd minister Sven Gatz aan de weg naar een structureel evenwicht voor volgende legislatuur.

Financiën en Begroting

Persuitnodiging : Europese Investeringsbank verstrekt financiering voor nieuwe noord-zuid metrolijn in Brussel

Financiën en Begroting
BHG krijgt onthouding van Rekenhof, dat verbetering erkent in Brusselse boekhouding

BHG krijgt onthouding van Rekenhof, dat verbetering erkent in Brusselse boekhouding

Na het rapport dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2021 van het Rekenhof kreeg, heeft het Brussels Gewest de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om op basis van de aanbevelingen van het Hof zijn rekeningen te verbeteren. “Het Brussels Gewest zal die inspanningen onverdroten verderzetten”, verzekert Brussels minister van Begroting Sven Gatz.

Financiën en Begroting
Brusselse regering heeft akkoord over begroting met schuldplafond

Brusselse regering heeft akkoord over begroting met schuldplafond

Financiën en Begroting
Standard&Poors behoudt stabiele AA-rating voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Standard&Poors behoudt stabiele AA-rating voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gisterenavond 22 september 2023 maakte de kredietbeoordelaar Standard and Poor’s (S&P) zijn rating bekend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Die rating is een evaluatie van de kredietwaardigheid. De kredietbeoordelaar behoudt de vorige AA-rating.

Financiën en Begroting
Brussels Parlement keurt aanpassing successierechten goed

Brussels Parlement keurt aanpassing successierechten goed

Het Brussels Parlement heeft vandaag het ontwerp van ordonnantie tot modernisering van de successierechten goedgekeurd. De aanpassingen in de successierechten vormden een onderdeel van het regeerakkoord van de Brusselse regering.

Financiën en Begroting
Aanpassing registratierechten maakt woning kopen in Brussel goedkoper

Aanpassing registratierechten maakt woning kopen in Brussel goedkoper

Vandaag op 1 april wordt de nieuwe regeling van kracht die de registratierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt. Met een nieuwe ordonnantie (zo worden de Brusselse wetten genoemd) wil de Brusselse regering de aankoop van een woning in het gewest goedkoper maken.

Financiën en Begroting
Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel