Leerlingen ontdekken STEM via STARTPROjecten

Leerlingen ontdekken STEM via STARTPROjecten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een subsidie aan vzw STARTPROjecten voor het project Brussel S.T.E.M.T.. Met dit project kunnen leerlingen in de klas en thuis ontdekken wat STEM is.

Eerst steen gelegd voor Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem

Eerst steen gelegd voor Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem

Vandaag werd in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, Vlaams minister Benjamin Dalle en burgemeester Christian Lamouline de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw van de Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem. De gemeente Sint-Agatha-Berchem, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken er samen aan een snelle realisatie van een nieuwbouw in de Dr. Charles Leemansstraat.

Brusselse leerlingen leren debatteren in de klas

Brusselse leerlingen leren debatteren in de klas

Vzw Debateville, een debat-en spreekvaardigheidsprogramma voor jongeren in de grootstad, organiseert vanaf dit schooljaar workshops rond debatteren in de Nederlandstalige scholen in Brussel. Tijdens de workshops leren de leerlingen wat debat is en ontdekken ze waarom debatteren belangrijk is. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt deze workshops.

Onderwijscentrum Brussel brengt Lego Education naar de klas met het STEM LABxl

Onderwijscentrum Brussel brengt Lego Education naar de klas met het STEM LABxl

Technologie en techniek nemen elke dag een meer centrale plek in. Het is daarom belangrijk dat leerlingen al vroeg kennismaken met deze wereld, dat ze leren onderzoeken en ontwerpen. Zo krijgen ze zin in STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om dat aan te moedigen bouwde het Onderwijscentrum Brussel het STEM LABxl uit, waar leerlingen kennismaken met pakketten Lego Education.

Persuitnodiging: Eerstesteenlegging van de nieuwe academie van Sint-Agatha-Berchem

Persuitnodiging: Eerstesteenlegging van de nieuwe academie van Sint-Agatha-Berchem

TADA zet leerkrachtenberoep in de kijker tijdens de weekendscholen

TADA zet leerkrachtenberoep in de kijker tijdens de weekendscholen

Elke zaterdag van het schooljaar nemen meer dan 800 jongeren tussen 10 en 14 jaar deel aan de weekendscholen van vzw ToekomstAtelierdelAvenir. TADA is het lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving. Dit jaar zal in de TADA-klas het leerkrachtenberoep centraal staan.

GO! basisschool De Kleine Geuzen breidt uit

GO! basisschool De Kleine Geuzen breidt uit

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert zes miljoen euro voor de uitbreiding en het energiezuinig maken van GO! basisschool De Kleine Geuzen. Met de nieuwbouw en renovatiewerken kan de basisschool groeien tot 440 leerlingen en voldoen aan de passiefbouwnormen.

3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

3,5 miljoen voor Brusselse sportclubs die zich tot jongeren richten

De Brusselse regering heeft voor 3,5 miljoen euro subsidies goedgekeurd die bestemd zijn voor ongeveer 200 Brusselse sportverenigingen die zich in het seizoen 2022-2023 tot jongeren richten. De geselecteerde projecten zullen bijdragen aan het nationale en internationale imago van het Gewest. Ze zullen ook een typische Brusselse identiteit versterken waar solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit centraal staan.

Gatz maakt woning kopen in Brussels Gewest goedkoper

Gatz maakt woning kopen in Brussels Gewest goedkoper

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft het ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat het gewestelijk stelsel van de registratierechten wijzigt. De ordonnantie maakt de aankoop van een woning die de koper(s) tot hoofdverblijfplaats zal dienen, fiscaal goedkoper.

BRUZZKet daagt Brusselse klassen uit met mediawijze opdrachten

BRUZZKet daagt Brusselse klassen uit met mediawijze opdrachten

BRUZZKet is het digitaal kinder- en jongerenplatform voor Nederlandstalige en meertalige Brusselse jongeren van 9 tot 13 jaar. Het werd gelanceerd in 2018 door BRUZZ in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Op voorstel van Brussels minister Sven Gatz zet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de samenwerking met BRUZZ verder. Een subsidie van 73.100 euro werd goedgekeurd zodat Brusselse ketten ook in 2023 terecht kunnen bij BRUZZKet voor mediacontent op maat.

Year
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel