Persuitnodiging : Feestelijke opening van onderwijscampus St. Michel in Molenbeek

Persuitnodiging : Feestelijke opening van onderwijscampus St. Michel in Molenbeek

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, opent op woensdag 1 december 2021 de onderwijscampus St. Michel in Molenbeek.

Gatz maakt 2 miljoen vrij voor Brussels onderwijs ter ondersteuning van risicojongeren

Gatz maakt 2 miljoen vrij voor Brussels onderwijs ter ondersteuning van risicojongeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start met een ondersteuningsproject voor risicojongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Voor vijf Brusselse wordt van dit jaar tot 2023 een totaal subsidiebedrag van 2.143.000 euro vrijgemaakt.

Sven Gatz opent nieuwe onderwijscampus in Anderlecht

Sven Gatz opent nieuwe onderwijscampus in Anderlecht

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs, heeft samen met het schoolbestuur het nieuw schoolgebouw van het Lucernacollege op de vernieuwde campus Innova geopend. Dankzij de nieuwbouw breidt de capaciteit van deze secundaire school met 330 plaatsen uit tot een totaal van 560 plaatsen.

Databuzz helpt leerlingen en leerkrachten werken met nieuwe digitale technologie.

Databuzz helpt leerlingen en leerkrachten werken met nieuwe digitale technologie.

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een subsidie van 205.000 euro goedgekeurd om het Databuzz-project te verlengen. Dit project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft de afgelopen drie jaar leerlingen en leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs leren omgaan met de nieuwste digitale technologie. Dankzij de verlenging kan de Databuzz nog meer scholen bezoeken en wordt het aanbod uitgebreid naar Centra voor Volwassenonderwijs (CVO’s), zomerscholen en de Brusselse lerarenopleidingen.

27 Nederlandstalige scholen in Brussel verkleinen hun CO-2-afdruk

27 Nederlandstalige scholen in Brussel verkleinen hun CO-2-afdruk

Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de vzw FIX 27 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiezuinige maatregelen uit te voeren in de schoolgebouwen. De VGC legde een subsidie vast van 472.458 euro en bouwt zo mee aan een klimaatneutrale stad.

Brusselse rechtenstudenten geven gratis juridisch advies

Brusselse rechtenstudenten geven gratis juridisch advies

Een team van geëngageerde rechtenstudenten aan de Vrije Universiteit Brussel geeft gratis juridisch advies aan mensen en organisaties die de stap naar een advocaat niet kunnen zetten. Meer dan twintig studenten werken mee aan deze Brussels Law School Consultancy (BLSC). Om hun werking dit jaar verder te ontwikkelen, geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hen een subsidie van 15.300 euro.

Officiële inhuldiging nieuwbouw GO! Basisschool Eugeen Laermans op EKLA site in Molenbeek

Officiële inhuldiging nieuwbouw GO! Basisschool Eugeen Laermans op EKLA site in Molenbeek

Nieuwe school genaamd naar Belgische kunstschilder versterkt sociale cohesie en draagt bij tot opwaardering buurt

Persuitnodiging : Minister Sven Gatz huldigt GO! Basisschool Eugeen Laermans in

Persuitnodiging : Minister Sven Gatz huldigt GO! Basisschool Eugeen Laermans in

Rapport Rekenhof: Brusselse regering heeft boodschap begrepen en onderneemt dringende actie.

Rapport Rekenhof: Brusselse regering heeft boodschap begrepen en onderneemt dringende actie.

De Brusselse regering nam kennis van het Rapport van het Rekenhof m.b.t. de rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 2020. De regering wenst te benadrukken dat haar rekeningen correct en betrouwbaar zijn, maar neemt de kritiek van het Rekenhof zeer ernstig. Dit rapport moet er ons absoluut toe aanzetten de kwaliteit van onze boekhoudkundige rapportage te verbeteren. Een task force binnen de gewestelijke administratie zal hiertoe de nodige opvolging doen.

Expo over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel geopend

Expo over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel geopend

“Van kabas tot rugzak”, de tentoonstelling van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel werd vandaag officieel geopend door de Vlaamse minister Benjamin Dalle en zijn Brusselse collega’s Sven Gatz en Pascal Smet. De expo loopt nog tot het einde van het jaar in gemeenschapscentrum De Markten.

Tag
Year
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel