Brusselse regering maakt 74 miljoen extra vrij voor zwaarst getroffen sectoren

Brusselse regering maakt 74 miljoen extra vrij voor zwaarst getroffen sectoren

Na corona blijft Brusselse ambtenaar maximaal tot 3 dagen telewerken

Na corona blijft Brusselse ambtenaar maximaal tot 3 dagen telewerken

Online platform helpt Brusselse leerkrachten omgaan met meertaligheid op school

Online platform helpt Brusselse leerkrachten omgaan met meertaligheid op school

VGC investeert 1,1 miljoen euro extra in de strijd tegen kinderarmoede

VGC investeert 1,1 miljoen euro extra in de strijd tegen kinderarmoede

Brusselse studenten reageren frustraties af op boksbal tijdens ‘De Grootste Blokpauze’

Brusselse studenten reageren frustraties af op boksbal tijdens ‘De Grootste Blokpauze’

Vier Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen een nieuwe speelplaats

Vier Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen een nieuwe speelplaats

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft deze maand een BuitenSpel-subsidie van 400.000 euro aan vier Nederlandstalige scholen in Brussel waarmee ze hun speelplaats volledig kunnen vernieuwen en ombouwen tot een creatieve en uitdagende speelplek. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.

Coronaproof studeren in de Study Spaces

Coronaproof studeren in de Study Spaces

Brussels Parlement keurt begroting 2021 goed

Brussels Parlement keurt begroting 2021 goed

Het Brussels Parlement heeft tijdens zijn laatste plenaire vergadering van het jaar de begroting voor 2021 goedgekeurd. Vooruitkijkend naar 2021 ziet Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz nog de schaduw hangen van 2020: “We zijn dit jaar door de uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van de COVID19-pandemie, gedwongen geweest een krachtig relancebeleid te voeren en te blijven investeren om het economisch en sociaal weefsel van ons gewest zo goed mogelijk in stand te houden”, reageert hij. “Het ziet ernaar uit dat dit ook volgend jaar nog nodig zal zijn.”

Brusselse regering benoemt Julie Fiszman tot secretaris-generaal van GOB

Brusselse regering benoemt Julie Fiszman tot secretaris-generaal van GOB

De Brusselse regering heeft mevrouw Julie Fiszman benoemd tot secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Zij werd de eerste geschikte kandidaat bevonden door de selectiecommissie. De Brusselse regering stelde daarnaast ook Stefaan Sonck Thiebaut aan tot directeur-generaal van Innoviris.

VGC-college investeert verder in scholenbouw

VGC-college investeert verder in scholenbouw

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel heeft op zijn laatste vergadering van het jaar nog enkele belangrijke investeringsdossiers beslist over nieuwe schoolinfrastructuur in Jette (Poelbos), Neder-over-Heembeek (Kasteel Beiaard) en Koekelberg (Kadeekes).

Tag
Year
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel