Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

Begroting is collectieve verantwoordelijkheid van alle ministers in een regering

De verlaging van de rating van de begroting door Standard & Poor’s is geen goed nieuws voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na een zware legislatuur met belangrijke extra strategische investeringen in mobiliteit en met noodzakelijke uitgaven om de covid- en de energiecrisis voor burgers, bedrijven en verenigingen houdbaar te maken, blijven de uitdagingen zeer groot.

De financiële rating van het hoofdstedelijk gewest verandert nu van goed naar gemiddeld, weliswaar nog steeds met laag risico, zoals bijvoorbeeld ook Japan als land, de stad Marseille of de Londense openbare vervoersmaatschappij.

Ondanks de verlaging van de rating, is er tegelijk een duidelijke verbetering in het meerjarig traject, in die zin dat de begroting voor 2024 meer aansluit bij die van 2019 na de rampjaren van 2020-2023, door het instellen van een schuldplafond en door besparingen die het tekort terugdringen.

Maar dit is voor Standard & Poor’s niet voldoende gebleken. Hopelijk dringt de ernst van de situatie nu door tot de voltallige Brusselse regering.

“Op korte termijn zijn de gevolgen van deze verlaging van de rating beperkt”, aldus Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz. “we hebben onze leningen aan nog steeds voordelige voorwaarden bijna volledig afgesloten in de eerste maanden van het lopende jaar en we hebben onze risico’s ook gespreid met twee belangrijke leningen bij de Europese Investeringsbank.”

Maar op middellange termijn wordt de opdracht loodzwaar: er zullen bijkomende besparingen noodzakelijk zijn, de strategische investeringen zullen versneld moeten afgebouwd worden en nieuwe inkomsten met het duurzame project van de intelligente kilometerheffing Smartmove dringen zich op, wat overigens ook door Standard & Poor’s wordt aangestipt.

“Het is voor een volgende regering mogelijk om een nieuw begrotingstraject op te stellen, maar dan zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen”, zegt minister Gatz nog. “Het is in het belang van het Hoofdstedelijk Gewest dat elke huidige en toekomstige minister zich hiervan bewust wordt, niet enkel de minister van begroting.”

Daarnaast zal ook de chronische onderfinanciering van Brussel weer op de politieke agenda moeten komen, zoals recent door de OESO werd herhaald en ook door Standard & Poor’s werd aangehaald.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel