Brusselse regering past hotelbelasting aan

Brusselse regering past hotelbelasting aan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft, in uitvoering van een beslissing genomen tijdens het voorbije begrotingsconclaaf, in eerste lezing een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd die de hotelbelasting met één euro per overnachting verhoogt.

Het Brussels Gewest kent omzeggens twee soorten toeristenbelasting: die op hotels en die op toeristenverblijven op domicilie (zoals bed&breakfasts) en kampeerterreinen. De huidige basisbedragen liggen op respectievelijk 4 en 3 euro per overnachting, inclusief de gemeentelijke opcentiemen. De nieuwe basisbedragen zullen, na overleg met de sector, stijgen met één euro per nacht, naar respectievelijk 5 en 4 euro per overnachting, inclusief gemeentelijke opcentiemen, behalve voor kampeerterreinen waarvoor de belasting behouden blijft op drie euro.  De aanpassing komt er na overleg met de hotelsector.

De regering besliste om de hotelbelasting aan te passen om de inkomsten voor het Brussels Gewest te verhogen. De voorbije jaren werden immers veel hulpmaatregelen uitgevaardigd in het kader van de coronacrisis (zoals de opschorting van de hotelbelasting, de invoering van een huurpremie voor wie tijdelijk werkloos was of van een overbruggingsrecht genoot, de premie ter ondersteuning van ondernemingen, etc). Ook de energiecrisis en de opeenvolgende indexeringen na de gestegen inflatie verhoogden in belangrijke mate de werkingskosten van het Gewest en zijn instellingen.

Aan de huidige tarieven van de hotelbelasting, die sinds 2016 niet werden geïndexeerd, en het huidig aantal hotel- en b&b-overnachtingen, brengt deze belasting op jaarbasis 19,1 miljoen EUR op. Met de voorgestelde tariefverhogingen verwacht de Brusselse regering een extra ontvangst van 5 miljoen EUR te realiseren. Al is dat bedrag natuurlijk afhankelijk van de bezettingsgraad van de inrichtingen van toeristische logies. De 19 Brusselse gemeenten ontvangen daarnaast een minimum aan inkomsten uit de hotelbelasting, alles samen goed voor 26,8 miljoen EUR.

Volgens de laatste barometer van het Brussels Instituut voor de Statistiek (Bisa) boekten de hotels en andere toeristische logies in 2022 5.968.126 overnachtingen, waarmee ze weer in stijgende lijn zitten. Iets meer dan drie miljoen daarvan waren recreatieve overnachtingen. Er werden 1,8 miljoen overnachtingen geboekt door bezoekers van conferenties, congressen en seminaris. Nog 1,1 miljoen andere bezoekers overnachtten in Brussel om andere beroepsdoeleinden. Ook in de bezoeken aan musea en attracties stelde de nieuwe Bisa-barometer een flink herstel vast na na de covid-jaren.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel