Preview: Uitnodiging voor de pers: studiedag over meertaligheid

Uitnodiging voor de pers: studiedag over meertaligheid

Op zaterdag 12 februari organiseert Brussels minister Sven Gatz een studiedag over meertaligheid. Na de oprichting van een Raad voor Meertaligheid en de Dag van de Meertaligheid, die al twee opeenvolgende jaren plaatsvond, is dit een nieuw initiatief van minister Gatz om meertaligheid te promoten.

Gatz organiseert infobeurs voor iedereen die overweegt leerkracht te worden

Gatz organiseert infobeurs voor iedereen die overweegt leerkracht te worden

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert op 26 januari een infobeurs voor potentiële leerkrachten. Met de infobeurs wil minister Gatz iedereen die op dit moment aan de slag is in de privé-sector of bij de overheid, maar een stap naar het onderwijs overweegt (zogenaamde zij-instromers), gerichter informeren. Aan deze infobeurs verlenen ook de lerarenopleidingen, de VDAB en de Vlaamse Gemeenschap hun medewerking. Je kan er terecht voor informatie over o.a. verloning, vereiste diploma’s en mogelijke (flexibele) opleidingstrajecten binnen het Brussels onderwijs.

VGC selecteert 33 projecten in kader van Bruss-it oproep

VGC selecteert 33 projecten in kader van Bruss-it oproep

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor Brusselse stadsmakers met als centraal thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad”. De projectoproep bouwt daarmee verder op het participatietraject Stadspiratie: van de 1.130 ideeën en de vele aanbevelingen uit Stadspiratie gingen veruit de meeste ideeën over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’. Vandaag stelt de VGC de 33 laureaten voor. Het gaat om een heel diverse reeks projecten, gaande van een ontdekkingstuin voor kinderen tot begeleide wandelingen voor eenzame en kwetsbare ouderen. De VGC voorziet in 400 000 euro voor Bruss-it. Projecten kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen.

Sven Gatz lanceert Slam Contest voor Brusselse jongeren

Sven Gatz lanceert Slam Contest voor Brusselse jongeren

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van meertaligheid en het Imago van Brussel, lanceert een nieuwe poëziewedstrijd voor Brusselse jongeren tot 25 jaar: de BeTalky Slam Contest. De opdracht is simpel: beschrijf in tien regels en in verschillende talen hoe mooi Brussel is.

GC Elzenhof heropent met vernieuwde infrastructuur en Kunstenwerkplaats op zolder

GC Elzenhof heropent met vernieuwde infrastructuur en Kunstenwerkplaats op zolder

Maandag 20 december 2021 — In het GC Elzenhof zagen de eerste babytheek en het eerste repaircafé in België het licht. De 3 aan elkaar verbonden herenhuizen hadden echter nood aan betere infrastructuur. Daarom werd er meer dan 2,2 miljoen geïnvesteerd dankzij een samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Overheid en het gewest. Vandaag kan de Brusselaar in het Elzenhof een extra verdieping gebruiken en er komen 3 plaatsen bij voor residenten.

Save the date: De toekomst is meertalig

Save the date: De toekomst is meertalig

Sven Gatz overhandigt Bronzen Zinneke aan Anne Teresa De Keersmaeker

Sven Gatz overhandigt Bronzen Zinneke aan Anne Teresa De Keersmaeker

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz, die ook bevoegd is voor het Imago van Brussel, heeft vandaag een Bronzen Zinneke overhandigd aan Anne Teresa De Keersmaeker. Het beeldje, een kopie van een werk van de Brusselse beeldhouwer Tom Frantzen, is een erkenning voor de verdiensten van de wereldberoemde danseres en choreografe, die afstralen op Brussel.

VGC organiseert noodopvang in week voor kerstvakantie

VGC organiseert noodopvang in week voor kerstvakantie

Aangezien het Overlegcomité omwille van de oplopende coronabesmettingen heeft beslist de scholen in de week van 20 tot en met 24 december te sluiten, neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het initiatief om opvang te organiseren voor de kinderen van de Nederlandstalige basisscholen uit het Brussels Gewest die daar nood aan hebben.

Minister Gatz verlengt subsidie voor BRUZZKet

Minister Gatz verlengt subsidie voor BRUZZKet

Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft beslist de samenwerking met BRUZZ voor BRUZZKet verder te zetten. BRUZZ hield BRUZZKet in 2018 boven de doopvont , in nauwe samenwerking met Onderwijscentrum Brussel (OCB). Het digitaal kinder- en jongerenplatform van de Brusselse nieuwszender mikt op Nederlandstalige en meertalige Brusselse jongeren van 9 tot 13 jaar.

Brussels Gewest remedieert tekortkomingen uit rapport Rekenhof

Brussels Gewest remedieert tekortkomingen uit rapport Rekenhof

De Brusselse regering heeft op voorstel van minister van Financiën Sven Gatz vandaag in het Brussels Parlement een tweeledig amendement ingediend in de commissie Financiën, waarmee ze in navolging van een kritisch rapport van het Rekenhof van twee weken geleden maatregelen treft om de kwaliteit van de boekhoudkundige rapportage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk te verbeteren.

(correctie) Persuitnodiging : Inhuldiging St-Michel campus uitgesteld wegens coronarestricties

(correctie) Persuitnodiging : Inhuldiging St-Michel campus uitgesteld wegens coronarestricties

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, opent op woensdag 1 december 2021 de onderwijscampus St. Michel in Molenbeek.

Gatz maakt 2 miljoen vrij voor Brussels onderwijs ter ondersteuning van risicojongeren

Gatz maakt 2 miljoen vrij voor Brussels onderwijs ter ondersteuning van risicojongeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start met een ondersteuningsproject voor risicojongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Voor vijf Brusselse wordt van dit jaar tot 2023 een totaal subsidiebedrag van 2.143.000 euro vrijgemaakt.

Sven Gatz opent nieuwe onderwijscampus in Anderlecht

Sven Gatz opent nieuwe onderwijscampus in Anderlecht

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Scholenbouw en Nederlandstalig onderwijs, heeft samen met het schoolbestuur het nieuw schoolgebouw van het Lucernacollege op de vernieuwde campus Innova geopend. Dankzij de nieuwbouw breidt de capaciteit van deze secundaire school met 330 plaatsen uit tot een totaal van 560 plaatsen.

Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel