Preview: Basisschool en woningcomplex Zennestraat feestelijk ingehuldigd

Basisschool en woningcomplex Zennestraat feestelijk ingehuldigd

In de Zennestraat 80-88 en 96 werden vandaag samen met buurtbewoners, leerlingen, leerkrachten en vertegenwoordigers van verschillende betrokken politieke niveaus de nieuwe Nederlandstalige basisschool ‘de Zennestraal’ en 15 passiefwoningen van de Brusselse Grondregie ingehuldigd. Het school- en woningcomplex is een project van architectenbureau BOB361, dat op een boogscheut van de site gevestigd is.

Gatz investeert in renovatie van 28 schoolrefters in Brussel

Gatz investeert in renovatie van 28 schoolrefters in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zet op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor Scholenbouw, 1.285.728 euro in om 28 schoolrefters te renoveren en om te bouwen tot gezellige, polyvalente eetplekken.

Nederlandstalig Onderwijs
2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Scholenbouw, een nieuw subsidiekader voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatiewerken. Alle Nederlandstalige basisscholen, secundaire scholen, academies, schoolinternaten en onderwijspartners in Brussel kunnen erop intekenen.

Nederlandstalig Onderwijs
Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Om aan de maatschappelijke vraag naar opvang te voldoen, organiseren 158 basisscholen binnenschoolse opvang voor en na de schooluren, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen. Omdat kinderen recht hebben op een meer kwalitatieve opvang op maat van hun noden en om het aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Onderwijs in de VGC, financiële ondersteuning.

Nederlandstalig Onderwijs
VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

Op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs, werd een subsidie van 105.840 euro goedgekeurd voor het project ‘Wie zijn wij?’ van GO! Scholengroep Brussel. Dit project is gericht op het versterken van de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in een grootstedelijke context.

Nederlandstalig Onderwijs
1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

Het aantal secundaire scholen dat een Time-In financiering krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt verhoogd van 5 naar 8 scholen. Daarmee kunnen deze scholen een beleid uitbouwen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan.

Nederlandstalig Onderwijs
2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid voor Scholenbouw, de gemeente Jette voor de dringende renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool Vande Borne.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Vandaag werd in de gemeente Sint-Agatha-Berchem de nieuwe Nederlandstalige Academie Muziek en Woord in de Charles Leemansstraat 8A officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van de burgemeester, Christian Lamouline, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Benjamin Dalle en Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw.

Nederlandstalig Onderwijs
Open Vld wil eerste concrete stap zetten naar fusie politiezones

Open Vld wil eerste concrete stap zetten naar fusie politiezones

Een efficiënt en doortastend veiligheidsbeleid in het Brussels Gewest is een prioriteit voor Open Vld Brussel. De partij wil het pad effenen naar een nieuwe politiehervorming volgende legislatuur, met het oog op een fusie van de zes politiezones om het begrip “eenheid van commando” te verwezenlijken.

Imago van Brussel
Sven Gatz’ boek “De toekomst is meertalig” krijgt Arabische vertaling

Sven Gatz’ boek “De toekomst is meertalig” krijgt Arabische vertaling

Het boek “De toekomst is meertalig. Brussel als blauwdruk” van Brussels minister Sven Gatz, die in de Brusselse regering onder meer bevoegd is voor de Promotie van meertaligheid, krijgt naast een Engelse en een Franse vertaling nu ook een Arabische versie.

Meertaligheid
Open Vld Brussel wil personenbelasting van verhuizende middenklassers terug zien vloeien naar Gewest.

Open Vld Brussel wil personenbelasting van verhuizende middenklassers terug zien vloeien naar Gewest.

Dat Open Vld al eerder pleitbezorger was van een hervorming van de personenbelasting, die nu gekoppeld is aan de woonplaats, is geweten. Zo’n 350.000 Vlamingen en Walen die in Brussel werken betalen immers hun personenbelasting in het gewest waarin ze wonen, ten nadele van Brussel. De Brusselse Open Vld wil daarom gedurende een bepaalde tijd een deel van de personenbelasting voor Brusselaars die het hoofdstedelijk gewest verlaten, recupereren.

Financiën en Begroting
Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Met dit renovatieproject biedt het GO!, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de VGC, een antwoord op de groeiende vraag naar extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het gerenoveerde gebouw, gelegen in de Vaartstraat, zal GO! Atheneum Brussel opleidingen aanbieden gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit studieaanbod is aanvullend op het opleidingsaanbod van de vestiging van het atheneum op de GO! Campus Pacheco. Vandaag presenteert GO! Scholengroep Brussel de renovatieplannen in aanwezigheid van Brussels minister, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz. Het studiebureau Zampone – Ark licht de plannen toe.

Nederlandstalig Onderwijs
Fietsleasing ook voor personeelsleden VGC

Fietsleasing ook voor personeelsleden VGC

Vanaf 2025 kunnen personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een fiets leasen om een (deel) van hun woon-werkverkeer af te leggen. De VGC stapt in het raamcontract dat de Vlaamse Overheid heeft afgesloten met de fietsleasingmaatschappij o2o.

Nederlandstalig Onderwijs
Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel