Preview: COOVI-campus versterkt het werkplekleren en vergroot de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt dankzij een VGC-investering van 8,7 miljoen euro

COOVI-campus versterkt het werkplekleren en vergroot de aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt dankzij een VGC-investering van 8,7 miljoen euro

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeerde bijna 9 miljoen euro in de renovatie en herinrichting van gebouw 3B op de COOVI-campus in Anderlecht. Gebouw 3B, dat dateert uit 1949, was dringend aan renovatie toe om te voldoen aan de hedendaagse normen voor schoolgebouwen op het gebied van energie-efficiëntie, veiligheid en educatie. Met deze investering beoogden het GO! en de VGC niet alleen de modernisering van de faciliteiten, maar ook de versterking van COOVI's unieke karakter als een centrum voor beroepsopleidingen en praktijkgericht leren. Het gerenoveerde gebouw werd vandaag officieel ingehuldigd door Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

Nieuwe en vernieuwde Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Ganshoren opent deuren

Nieuwe en vernieuwde Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Ganshoren opent deuren

Op dinsdag 27 februari heeft de Vrije Basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren haar deuren geopend om haar nieuwe en vernieuwde gebouwen trots te laten zien. Na een intensieve verbouwing van maar liefst 3,5 jaar is de school klaar om leerlingen, hun ouders en de stad te verwelkomen in haar mooie nieuwe klassen. De VGC maakte hiervoor 1,4 miljoen euro vrij.

Nederlandstalig Onderwijs
Sven Gatz opent basisschool De Schatkist in Haren

Sven Gatz opent basisschool De Schatkist in Haren

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz heeft in Haren de nieuwbouw en renovatie van basisschool De Schatkist officieel geopend. De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs kan daarmee uitgebreid worden met 99 plaatsen, 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Nederlandstalig Onderwijs
Hoopgevende evolutie in het lerarentekort in Brussel

Hoopgevende evolutie in het lerarentekort in Brussel

In het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zakt het aantal openstaande betrekkingen ten opzichte van eind 2023. “Het tekort aan leerkrachten is nog steeds hoog, maar we koesteren voorzichtige hoop dat we een kentering zien in het lerarentekort in Brussel”, aldus minister Sven Gatz, die bevoegd is voor onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Nederlandstalig Onderwijs
Brusselse scholen zeggen neen tegen pesten!

Brusselse scholen zeggen neen tegen pesten!

Tijdens de week van vrijdag 2 tot en met 9 februari 2024 zegt de VGC, samen met de Nederlandstalige scholen in Brussel, ‘neen’ tegen pesten. Op 8 februari bezocht Brussels minister Sven Gatz de Vrije Basisschool Heilig-Hart in Jette. De school zet een jaar lang in op het welbevinden van de leerlingen, onder het motto ‘iedereen hoort erbij’ en ‘neen zeggen is altijd ok!’

Nederlandstalig Onderwijs
Bruxsel babel. Meertaligheid in Brussel: een troef en een uitdaging.

Bruxsel babel. Meertaligheid in Brussel: een troef en een uitdaging.

De Brusselse Raad voor Meertaligheid, die in 2020 werd opgericht op initiatief van Sven Gatz, minister voor Meertaligheid, heeft zijn bevindingen samengevat en een aantal aanbevelingen geformuleerd in een memorandum aan de Brusselse kandidaten voor de verkiezingen van 9 juni 2024.

Meertaligheid
Sven Gatz opent uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht.

Sven Gatz opent uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht.

Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft de gerenoveerde en uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht officieel geopend. De school krijgt nu een dubbele capaciteit, tot 480 plaatsen.

Nederlandstalig Onderwijs
OESO-rapport erkent Brusselse uitdagingen op vlak van structuren, financiën en huisvesting

OESO-rapport erkent Brusselse uitdagingen op vlak van structuren, financiën en huisvesting

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft dinsdag in het halfrond van het Brussels Parlement haar Metropolitan Review van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgesteld in aanwezigheid van experten en van Brussels staatssecretaris voor Internationale Relaties Ans Persoons, Brussels minister voor Begroting Sven Gatz, Brussels minister voor Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt, en Brussels staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou. Het rapport heeft belangrijke conclusies en aanbevelingen voorgesteld op vlak van institutionele structuur, openbare financiën en huisvesting.

Financiën en Begroting
Brussel is niet het probleem, de metropool is de oplossing

Brussel is niet het probleem, de metropool is de oplossing

Waarom kijkt iedereen weg van de problemen van Brussel? En waarom is dat een nationale sport én verantwoordelijkheid? De analyse in De Standaard van 3 februari is streng maar rechtvaardig. En ook wel een beetje liefdevol, wat deze geboren en getogen Ket zeker kan appreciëren. Brussel blijft een fantastische stad om in te wonen, leven en werken, met een enorm potentieel.

Imago van Brussel
Fix vzw geeft werkervaring en renoveert in Nederlandstalige scholen in Brussel

Fix vzw geeft werkervaring en renoveert in Nederlandstalige scholen in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, in een subsidie van 1.003.779 EUR voor FIX vzw. Dit is een stijging van bijna 150.000 EUR ten opzichte van vorig jaar. Hiermee bouwt FIX aan een kwaliteitsvolle opleiding voor Brusselse kortgeschoolden en aan kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor Brusselse ketten.

Nederlandstalig Onderwijs
Sven Gatz legt eerste steen voor uitbreiding van GO! campus Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem

Sven Gatz legt eerste steen voor uitbreiding van GO! campus Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem

Vandaag vond de eerste steenlegging plaats van een uniek nieuwbouw- en renovatieproject op de Zavelbergsite in Sint-Agatha-Berchem. Een drie verdiepingen tellende nieuwbouw die organisch verbonden is met het gerenoveerde bestaande schoolgebouw brengt het kinderdagverblijf, de kleuter- en lagere school samen onder één dak.

Nederlandstalig Onderwijs
Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd

Nederlandstalig scholencomplex ‘Mutsaard’ ingehuldigd

Het gloednieuwe schoolcomplex Mutsaard opende begin dit jaar voor het eerst haar deuren voor de leerlingen van de kleuter- en lagere school Koningin Astrid en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Vandaag werd de site feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, burgemeester Philippe Close en bevoegde schepenen Anaïs Maes en Lydia Mutyebele.

Nederlandstalig Onderwijs

Persuitnodiging: ter gelegenheid van de Week tegen Pesten

De pers wordt vriendelijk uitgenodigd om het evenement ter gelegenheid van de Week tegen Pesten bij te wonen in de Vrije Basisschool Heilig Hart in Jette.

Nederlandstalig Onderwijs
Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel