Gatz en Greoli op visite bij Music Fund

Minister van Cultuur Sven Gatz en zijn collega van de Franstalige Gemeenschap Alda Greoli hebben vandaag Music Fund bezocht. Dat is een culturele organisatie die via muziek sociale kansen creëert. Music Fund is dit jaar het uithangbord van de culturele samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Via een samenwerking over de taalgrens heen bundelt Music Fund krachten en expertise. Zo brengt de organisatie in 2017 de opleiding ‘instrumentenherstel’ uit Vlaanderen en Wallonië dichter bij elkaar en ondersteunt ze instrumentinzamelingen en artistieke projecten.

Gatz et Greoli en visite à MUSIC FUND

Le Ministre de la culture Sven Gatz et sa collègue de la Communauté française Alda Greoli ont visité aujourd’hui Music Fund. Il s’agit d’une organisation culturelle qui ouvre des perspectives sociales via la musique. Cette année, Music Fund est la vitrine de la coopération culturelle entre la Communauté française et la Communauté flamande. Grâce à cette coopération au-delà de la frontière linguistique, Music Fund réunit force et expertise. C’est ainsi que, en 2017, l’organisation rapproche la formation à la «réparation d’instruments », telle qu’elle est donnée en Wallonie et en Flandre, et soutient les collectes d’instruments et les projets artistiques.

Gatz helpt cultuurwereld fondsen werven met Friendraising

Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Met “de kunst van Friendraising” kunnen cultuurorganisaties kennis opbouwen om met meer succes fondsen te werven. Daarmee voert Sven Gatz een voornemen uit dat hij in zijn conceptnota over aanvullende financiering had geformuleerd.

Gatz koopt nóg tenten bij

Van de extra middelen die minister Sven Gatz bij de begrotingsbesprekingen in de Vlaamse regering in de wacht heeft gesleept, verhoogt hij zijn investering voor de aankoop van extra tenten voor de Uitleendienst van Kampeermateriaal met 300.000 euro, waarmee het subsidiebedrag bijna verdubbeld wordt tot 617.000 . Daarmee kunnen meteen zo’n tweehonderd seniors bij gekocht worden.

Gatz en Vanhengel laten schoolbel extra lang rinkelen op Internationale dag van de Leerkacht

Net zoals vorig jaar, werd in heel Vlaanderen en Brussel de Internationale dag van de Leerkracht of World Teachers’ Day gevierd. Organisatie Studio Globo vroeg met de actie “saved by the bell” aan alle scholen om hun schoolbel vandaag eens extra lang te laten rinkelen. Met dit signaal wil de organisatie de wereld laten horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs. Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz en Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, gaven vandaag het goede voorbeeld op de Unesco School Koekelberg in Sint-Agatha-Berchem.

Topstukkenlijst vier nieuwe kunstwerken rijker

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft vier belangrijke werken definitief beschermd als topstukken. Het gaat om “Verbazing van het masker Wouse” van James Ensor, “Dood van de heilige maagd” van Nicolas Poussin en de casula en velamen van de heiligen Harlindis en Relindis.

Gatz zorgt voor één miljoen bijkomende middelen voor projecten Kunstendecreet

Bij de begrotingsbesprekingen van het afgelopen weekend is minister van Cultuur Sven Gatz erin geslaagd bijna één miljoen euro extra middelen te verkrijgen voor de projectwerking in het kader van het Kunstendecreet. Daardoor kunnen in de verdeling van de derde projectenronde meer beurzen en projecten betoelaagd worden dan eerst vooropgesteld. Ook voor 2018 voorziet de minister in één miljoen euro meer.

Nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem van Gatz: goedkoper voor de gemeenten, beter voor de bibliotheken.

Vandaag heeft minister Gatz in het Vlaams Parlement tekst en uitleg gegeven bij de aanbesteding van een centraal bibliotheeksysteem dat de Vlaamse projectorganisatie Cultuurconnect onlangs heeft gegund aan het Nederlandse bedrijf OCLC/HKA. Dit Vlaamse bibliotheeksysteem is het sluitstuk van de digitale basisinfrastructuur waarmee de minister de steden en gemeenten wil ondersteunen bij hun lokale bibliotheekvoering.

Sven Gatz haalt nieuwe middelen binnen voor Jeugd, Cultuur, Media en Brussel

Bij het begrotingsoverleg van afgelopen weekend heeft minister Sven Gatz zijn middelen zien toenemen met ongeveer 29 miljoen euro. Zes miljoen daarvan zijn structurele middelen, de andere eenmalige investeringen. Daarmee zorgt minister Gatz voor extra middelen binnen al zijn bevoegdheidsterreinen, jeugd, cultuur, media en Brussel.

Jeugdmonitor: meten is weten

De Vlaamse ministers Liesbeth Homans, bevoegd voor Binnenlands Bestuur en Sven Gatz, bevoegd voor Jeugd lanceren vandaag de jeugdmonitor. De tool wil lokale besturen een duwtje in de rug geven bij het uitstippelen van een kindvriendelijk beleid. Via een hele reeks online vragen kunnen steden en gemeenten jonge burgers bevragen over hun buurt, hobby’s en school.

Scholen Da Vinci Sint-Niklaas brengen cultuur op de schoolbanken

Cultuur en Onderwijs slaan de handen in elkaar om de belangstelling van jongeren voor cultuur te wekken en stimuleren. Kunstenaars en artiesten trekken daarvoor naar de klas, zoals ook bij de ‘Scholen Da Vinci’ uit Sint-Niklaas. Met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Opera Ballet Vlaanderen als partners kunnen de leerlingen daar in verschillende vakken proeven van cultuur.

Minister Sven Gatz investeert 3 miljoen in Vlaamse jeugdhuizen

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft aan 46 jeugdhuizen een subsidie toegekend voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven die in 2018 een project zullen uitwerken rond deze thema’s. In totaal gaat het om 75 gesubsidieerde projecten.