Scholen Da Vinci Sint-Niklaas brengen cultuur op de schoolbanken

Cultuur en Onderwijs slaan de handen in elkaar om de belangstelling van jongeren voor cultuur te wekken en stimuleren. Kunstenaars en artiesten trekken daarvoor naar de klas, zoals ook bij de ‘Scholen Da Vinci’ uit Sint-Niklaas. Met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en Opera Ballet Vlaanderen als partners kunnen de leerlingen daar in verschillende vakken proeven van cultuur.

Minister Sven Gatz investeert 3 miljoen in Vlaamse jeugdhuizen

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft aan 46 jeugdhuizen een subsidie toegekend voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kunnen de jeugdhuizen medewerkers aanwerven die in 2018 een project zullen uitwerken rond deze thema’s. In totaal gaat het om 75 gesubsidieerde projecten.

Nieuwe commerciële radio voor vrouwen op komst

Minister van Media Sven Gatz heeft vier nieuwe commerciële radiozenders erkend. Het gaat om zogenaamde netwerkradio’s, radio’s met een voornamelijk stedelijke dekking. Er komt er eentje voor een algemeen doelpubliek, eentje die vooral Nederlandstalige en Vlaamse muziek zal brengen, een radio gericht op stadsbewoners en tenslotte een zender die vooral op vrouwelijke luisteraars mikt. Op die manier wil de minister meer keuze bieden aan de luisteraar en brengt hij meer evenwicht tussen de publieke en de private zenders in het radiolandschap.

Gatz kent subsidies jeugdverenigingen 2018-2021 toe

Minister van Jeugd Sven Gatz heeft de verdeling van de subsidies goedgekeurd voor de landelijke jeugdverenigingen (Chiro, Scouts&Gidsen Vlaanderen, Formaat Jeugdhuizen JES, …), de verenigingen die werken rond informatie en participatie (Awel, Mediaraven, Stampmedia …) en de cultuureducatieve verenigingen (zoals Artforum, Larf!, Circus in Beweging, …) voor 2018-2021. De 98 verenigingen die betoelaagd worden, ontvangen samen 30,58 miljoen euro. Dat is 988.000 euro meer dan vorig jaar.

Gatz verdeelt projectsubsidies Kunstendecreet derde ronde 2017

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 287 aanvragen behandeld, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro.

Gatz gidst collega’s in Molenbeek en schenkt hen nieuw Brussels magazine Bruzine

Minister Sven Gatz bracht vandaag samen met zijn collega’s van de Vlaamse Regering een bezoek aan Molenbeek. Ze bezochten het kasteel van Karreveld en gingen langs bij het Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima). Reden van de uitstap was de ‘Away Day’, de jaarlijkse teambuilding van de regering. Minister Gatz bezorgde zijn collega’s ook een nieuwe uitgave van Bruzine. Een meertalige, laagdrempelige brochure rond de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in onze hoofdstad op maat van pendelaars, expats, Vlamingen, Franstaligen en Brusselaars.

Gatz guide ses collègues à Molenbeek et leur offre le nouveau magazine bruxellois Bruzine

Le Ministre Sven Gatz s’est rendu aujourd’hui à Molebeek avec ses collègues du Gouvernement flamand. Ils y ont visité le château du Karreveld et se sont rendus au Millenium Iconoclast Museum of Art (Mima) lors du « Away Day », la journée annuelle de teambuilding du Gouvernement . A cette occasion, le Ministre Gatz a également offert à ses collègues une nouvelle édition de Bruzine. Une brochure plurilingue accessible à tous, qui aborde les efforts faits par la Communauté flamande dans notre capitale pour les navetteurs, les expats, les Flamands, les Francophones et les Bruxellois.

Gatz vertrekt morgen op trektocht met zes jongeren

Morgenochtend 17 augustus om 9.30 u vertrekt minister van Jeugd Sven Gatz in Brussel-Zuid met zes jongeren naar Corsica. Na een busrit naar Charleroi nemen ze daar het vliegtuig richting Ajaccio en reizen ze door naar Bavella. Van daar ondernemen ze een trektocht van zes dagen. Onderweg filosoferen en discussiëren ze over hun toekomstdromen. Over hun avonturen en de gesprekken verschijnt in oktober bij uitgeverij Lannoo een boek.

Gatz wil meer privégeld voor cultuur

In zijn conceptnota “Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector” zet minister Gatz vier concrete speerpunten voorop om meer private middelen naar de cultuursector te laten stromen. Een ‘Cultuurbank’, een fiscaal beleid op maat, een Cultuurloket en impulsen voor meer samenwerking tussen de culturele sector en andere sectoren worden nog deze legislatuur opgestart.

Sven Gatz helpt kunstenaars internationaal doorbreken

Vlaanderen en Brussel tellen heel wat grote artistieke talenten. Soms hebben ze slechts een klein duwtje in de rug nodig om internationaal door te breken. Dat duwtje zou binnenkort wel eens een doorbraaktraject kunnen worden, een nieuw initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz.

Gatz stimuleert vernieuwing journalistiek

Minister van Media Sven Gatz investeert dit jaar 300.000 euro in projecten die de journalistiek stimuleren om te vernieuwen. De projecten dienen niet alleen de nieuwsmediasector, maar ook het publiek ten goede te komen.

Vlaams kennis- en expertisecentrum voor Vrijwilligerswerk in de steigers

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz en minister-president Geert Bourgeois hebben de Vlaamse Regering een stand van zaken overgemaakt over de uitvoering van het actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. In het actieplan voorzien Gatz en Bourgeois in een centraal kennis- en expertisecentrum om de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen.