Preview: Sven Gatz opent nieuwe basisschool Sint-Joris Cellebroers

Sven Gatz opent nieuwe basisschool Sint-Joris Cellebroers

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, opende vandaag plechtig de gerenoveerde basisschool Sint-Joris in de Cellebroersstraat in Brussel. Deze renovatie gaat gepaard met een fikse uitbreiding van de capaciteit.

Brussels Gewest voert mobiliteitsbudget in voor leidend ambtenaren

Brussels Gewest voert mobiliteitsbudget in voor leidend ambtenaren

Op voorstel van de Brusselse minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, Sven Gatz, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van besluit betreffende het mobiliteitsbudget en de aankoop, het gebruik en het beheer van dienstvoertuigen goedgekeurd.

Gatz ondersteunt scholen die inzetten op meertaligheid

Gatz ondersteunt scholen die inzetten op meertaligheid

Dertig Nederlandstalige scholen in Brussel ontvangen samen 66.000 euro van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) om op initiatief van Brussels minister Sven Gatz projecten op te zetten rond meertaligheid.

Persuitnodiging : Opening Basisschool Sint-Joris Cellebroers

Sven Gatz legt eerste steen voor basisschool De Schatkist in Haren

Sven Gatz legt eerste steen voor basisschool De Schatkist in Haren

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz legde in Haren de eerste steen voor de renovatie en nieuwbouw van basisschool De Schatkist. Als de school klaar is, kan de capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs uitgebreid worden met 99 plaatsen, 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Sven Gatz organiseert 3de infobeurs voor zij-instromers

Sven Gatz organiseert 3de infobeurs voor zij-instromers

Op woensdag 25 januari organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in opdracht van minister Sven Gatz, die bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, voor de derde keer de infobeurs ‘Word leerkracht in Brussel’. In het kader van het nijpende leerkrachtentekort, krijgen potentiële zij-instromers antwoord op hun vragen over de overstap naar een job in het onderwijs. Eén van de troeven voor zij-instromers in Nederlandstalige scholen in Brussel, is de terugbetaling van het studiegeld voor wie een educatieve opleiding volgt.

Persuitnodiging: Eerstesteenlegging basisschool De Schatkist in Haren

Persuitnodiging: Eerstesteenlegging basisschool De Schatkist in Haren

Brussels gewest schaft eindemandaatregeling statutaire ambtenaren af

Brussels gewest schaft eindemandaatregeling statutaire ambtenaren af

Op voorstel van Brussels minister van Openbaar Ambt Sven Gatz, heeft de Brusselse regering vandaag beslist om het verloningssysteem van de mandaathouders bij topfuncties in de Brusselse gewestelijke administratie te hervormen. De regering voert daarmee uit wat minister Gatz eerder deze week al in het Brussels Parlement bekendmaakte.

Eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene uit de startblokken

Eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene uit de startblokken

Minister Sven Gatz geeft een principeakkoord van 3,7 miljoen euro voor een renovatie en nieuwbouw in de Graystraat.

Europese Investeringsbank steunt modernisering van duurzaam openbaar vervoer in Brussel

Europese Investeringsbank steunt modernisering van duurzaam openbaar vervoer in Brussel

Brussel krijgt twee extra Study Spaces tijdens winterblok

Brussel krijgt twee extra Study Spaces tijdens winterblok

Vanaf 1 december 2022 opent Brik in Brussel twee extra Study Spaces: Spaces City Centre en Maison de la Poste. Samen bieden ze studeerplekken aan voor 160 studenten uit de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel. Voor de opening van de nieuwe Study Spaces maakt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 50.000 euro vrij.

Gatz organiseert derde infobeurs voor zij-instromers

Gatz organiseert derde infobeurs voor zij-instromers

Brussels minister Sven Gatz organiseert op 25 januari 2023 een derde infobeurs voor zij-instromers. Het lerarentekort in Brussel blijft immers nijpend. Minister Gatz besliste eerder dat wie vanuit de privésector of de overheid de stap naar het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zet, een opleiding tot leraar vergoed krijgt. Tijdens de info-beurs kunnen toekomstige leerkrachten zich uitgebreid informeren over het lerarenberoep in de hoofdstad.

Brusselse hogescholen promoten lerarenopleiding bij Brusselse jongeren

Brusselse hogescholen promoten lerarenopleiding bij Brusselse jongeren

Hogeschool Odisee en de Erasmushogeschool Brussel, de twee Nederlandstalige hogescholen in Brussel met een educatieve bacheloropleiding, de nieuwe naam voor de opleiding van leraren, zetten in het academiejaar 2022-2023 extra in op de instroom van leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Brussels minister Sven Gatz trekt daarvoor 144.000 EUR uit.

Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel