Sven Gatz koopt 20 nieuwe kunstwerken voor collectie Vlaamse overheid

In 2017 zal de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap twintig kunstwerken rijker worden. Minister van Cultuur Sven Gatz kocht van dertien kunstenaars 20 werken aan. Hij had daarvoor 250.000 euro ter beschikking.

Vlaanderen krijgt grootste eengemaakt bibliotheeksysteem ter wereld

De Vlaamse Gemeenschap heeft met de vzw Cultuurconnect een overeenkomst afgesloten over een eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor heel Vlaanderen en Brussel. Het nieuwe systeem moet het bibliotheekwezen op een hedendaagse manier de toekomst in loodsen. Zo krijgen onze bibliotheken het grootste centraal beheersplatform voor bibliotheken ter wereld.

Voorakkoord tussen Vlaamse en Franse Gemeenschapsregering over de radiofrequenties

Na constructieve en lange technische onderhandelingen tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben de twee ministers van Media, Sven Gatz en Jean-Claude Marcourt, een eerste akkoord afgesloten over de radiofrequenties in ons land. De twee regeringen hebben het akkoord tussen beide ministers over de coördinatie van de radiofrequenties op de FM-band deze week bekrachtigd.

Jeugdwerk voor Allen spreidt de vleugels over Vlaanderen en Brussel

Jeugdwerk voor Allen, een van oorsprong Oost-Vlaamse netwerkorganisatie die na de herschikking van de provinciale bevoegdheden overkomt naar de Vlaamse overheid, zal worden uitgerold over heel Vlaanderen. Dat heeft minister van Jeugd Sven Gatz beslist.

Beslissing over toekenning eerste Doorbraaktrajecten onder het Kunstendecreet

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft een beslissing genomen over de toekenning van de eerste Doorbraaktrajecten. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. Minister Gatz besliste 4 aanvragen te ondersteunen voor een bedrag van €233.435,44.

Gatz verdeelt middelen innovatieve journalistiek en spekt jarig Fonds Pascal Decroos

Minister van Media Sven Gatz heeft vijf nieuwe projecten voor innovatieve journalistiek goedgekeurd. Met deze projecten stimuleert hij de diversiteit en pluriformiteit in de media. Daarnaast krijgt ook het Fonds Pascal Decroos voor onderzoeksjournalistiek, dit jaar een extra subsidie van € 90.000.

Nieuwe erkenning voor 68 lokale radio’s

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz ingestemd met een erkenningsgolf van 68 lokale radio’s. Omdat in het hervormde frequentieplan heel wat frequenties voor de lokale zenders werden gebundeld in nieuwe pakketten, zullen de erkende lokale radiostations een groter luisterpubliek kunnen aanspreken en economisch leefbaarder zijn dan de huidige.

Gatz en Smet bezoeken nieuwe locatie Needcompany en wonen repetitie “Oorlog en Terpentijn” bij

Vlaams minister van Cultuur en Brussel Sven Gatz en Brussels minister Pascal Smet hebben vandaag een bezoek gebracht aan de nieuwe locatie van de Brusselse kunstenorganisatie Needcompany, MILL, waarin beide ministers hebben geïnvesteerd. Ze maakten ook gebruik van de gelegenheid om een repetitie bij te wonen van ‘Oorlog en terpentijn’, de theaterbewerking van Stefan Hertmans’ roman die op 7 december in première gaat in Toneelhuis.

Sven Gatz stelt idee Burgerbudget Cultuur voor op Europese Raad cultuur.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag tijdens de raad van de Europese Unie voor Cultuur het idee voor een burgerbudget Cultuur gedeeld met zijn Europese collega’s. Met dit idee uit het Burgerkabinet Brussel wil Gatz cultuurorganisaties aanzetten om een stukje van hun budget ter beschikking te stellen van burgers.

Gatz zorgt voor warme overdracht cultuursubsidies provincies

Zoals in het Vlaams regeerakkoord is afgesproken, worden de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies overgedragen naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. De middelen die door de provincies voor cultuur werden voorzien worden in 2018 en 2019 behouden. In 2020 komt er een nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid waar organisaties op kunnen intekenen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist.

Er komt muziek in Alden Biesen

De Landcommanderij Alden Biesen zal de komende jaren uitgroeien tot een belangrijke basis in het Limburgse cultuurbeleid. Daarvoor mikt minister van Cultuur Sven Gatz op een samenwerking van dit cultuur- en congrescentrum in Limburg met Musica, een Limburgse organisatie die streeft naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen.

Leerlingen één dag journalist voor ‘Nieuws in de Klas’

Samen met Vlaams minister van Media Sven Gatz hebben leerlingen van het 5e en 6e middelbaar van het Sint-Guido Instituut vandaag (een deel van) de redactie van de Metro overgenomen. In het kader van de lancering van het vernieuwde project ‘Nieuws in de Klas’ mochten zij een pagina in de krant helemaal zelf invullen. Het klaspakket dat ‘Nieuws in de Klas’ aanbiedt, werd dit jaar uitgebreid met enkele dagbladen, gratis pers en digitale nieuwsmedia. Minister Gatz trekt voor het project 1 miljoen euro uit.