Nederlandstalig Onderwijs

Preview: Lutgardiscollege Oudergem start bouwproject

Lutgardiscollege Oudergem start bouwproject

Met de bouw van extra verdiepingen op de bestaande school, wil het schoolbestuur uitbreiden met 190 plaatsen. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC investeren zo samen 3.385.000 euro in capaciteitsuitbreiding secundair onderwijs.

630.000 euro voor renovatie van negen schoolrefters

630.000 euro voor renovatie van negen schoolrefters

Onder impuls van Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) worden maar liefst negen schoolrefters van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gerenoveerd en omgetoverd tot gezellige eetplekken. De VGC investeert in totaal 633.237 euro.

Nederlandstalig Onderwijs
Gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette krijgt een nieuwe speelplaats

Gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette krijgt een nieuwe speelplaats

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft 100.000 euro voorzien voor een volledige make-over van de speelplaats van gemeentelijke basisschool Poelbos in Jette. Dankzij deze subsidie kan de school de speelplaats omvormen tot een dynamische en avontuurlijke omgeving waar creativiteit en spel in het middelpunt staan. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.

Nederlandstalig Onderwijs
Energie- en klimaatrenovatie voor basisschool Sint-Paulus in Ukkel

Energie- en klimaatrenovatie voor basisschool Sint-Paulus in Ukkel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft groen licht gegeven voor een renovatieproject aan de vrije basisschool Sint-Paulus in Ukkel, gericht op energie-efficiëntie en klimaatverbetering. Dit project zal een belangrijke stap zijn voor de school om haar infrastructuur te verbeteren en haar ecologische impact te verminderen.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Het planten van een meiboom is een eeuwenoude traditie en staat symbool voor voorspoed en geluk voor een nieuwbouwproject. Geworteld in vruchtbaarheid, wordt met een meiboom bij de afwerking van de ruwbouw, op het hoogste punt, geklonken op een goede voortgang en afloop.

Nederlandstalig Onderwijs
Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

KANS Centraal Meldpunt Brussel is een platform dat Brusselse leerlingen in moeilijkheden helpt om aan boord te blijven en om hun scholing niet op te geven. In de strijd tegen schooluitval hebben de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Triptiek vzw de krachten gebundeld en 75.000 euro uitgetrokken om de coördinatie van dit cruciale meldpunt te versterken.

Nederlandstalig Onderwijs
Dringende subsidie voor tijdelijke huisvesting Jetse basisschool Vande Borne

Dringende subsidie voor tijdelijke huisvesting Jetse basisschool Vande Borne

Naar aanleiding van de problemen met het schoolgebouw van de basisschool Vande Borne in Jette, kent minister Sven Gatz een dringende subsidie toe van 100.000 euro voor de inrichting van tijdelijke klasmodules.

Nederlandstalig Onderwijs
Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Een nieuwe start in het Nederlands met laptops voor OKAN-leerlingen

Het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck van de Stad Brussel zet zich in om de onthaalklassen voor anderstalige jongeren (OKAN), uit te breiden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt 31.250 euro uit om voor deze leerlingen ICT- materiaal te voorzien.

Nederlandstalig Onderwijs
VGC, Vlaamse overheid en GO! investeren ruim 4,8 miljoen euro in nieuwbouwproject voor deeltijds kunstonderwijs in Etterbeek

VGC, Vlaamse overheid en GO! investeren ruim 4,8 miljoen euro in nieuwbouwproject voor deeltijds kunstonderwijs in Etterbeek

Het gebouw van de RHOK Academie aan de Edouard de Thibaultlaan 43 en het gebouw van de muziekacademie aan de Ouderghemlaan voldoen niet langer aan hedendaagse normen en pedagogische vereisten. Daarom heeft GO! Scholengroep Brussel besloten ze te verkopen en de opbrengst te investeren in een nieuwbouwproject. Het hoofdgebouw van de RHOK Academie aan de Edouard de Thibaultlaan 2, een industrieel pand met grote erfgoedwaarde, zal behouden blijven. Op dezelfde site zullen twee nieuwe gebouwen komen voor zowel de RHOK Academie als de muziekacademie. Met hun prominente ligging aan de straatkant zullen de gebouwen het sluitstuk vormen van het bouwblok en een nieuwe uitstraling geven aan de academies. Dit zal de verbinding met de omgeving bevorderen en de aantrekkingskracht van beide academies vergroten.

Nederlandstalig Onderwijs
Oplossing voor Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience

Oplossing voor Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience

Na de sluiting van enkele klassen in de Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience organiseerde Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs, een overleg tussen de inrichtende macht van de school, GO! Scholengroep Brussel, de VGC en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ten einde de sluiting van de klassen in de school terug te draaien. De ouders werden hiervan al ingelicht.

Nederlandstalig Onderwijs
Sven Gatz krijgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Sven Gatz krijgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Brussels minister van de Promotie voor meertaligheid Sven Gatz ontving een rondleiding op de Erasmushogeschool Brussel (EhB) om kennis te maken met het meertalig onderwijs aan deze instelling. Meer specifiek betrof het de Tweetalige Lerarenopleiding Lager Onderwijs, een project dat op financiering van het Brussels Gewest kan rekenen.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwe speelplaats voor basisschool Paviljoen Schaarbeek ingehuldigd

Nieuwe speelplaats voor basisschool Paviljoen Schaarbeek ingehuldigd

In aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw, burgemeester Cécile Jodogne, de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden Adelheid Byttebier en de schepen van Gebouwen Vincent Vanhalewijn, werd in de gemeentelijke basisschool Paviljoen de nieuwe speelplaats officieel ingehuldigd.

Nederlandstalig Onderwijs
GO! basisschool De Stadsmus in Oudergem bouwt een nieuwe speelplaats

GO! basisschool De Stadsmus in Oudergem bouwt een nieuwe speelplaats

Op initiatief van Brussels minister voor Onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz, krijgt de Nederlandstalige GO! basisschool De Stadsmus een subsidie van 100.000 euro voor de renovatie van haar speelplaats. “Hiermee kan de school haar speelplaats volledig renoveren en ombouwen tot een creatieve en uitdagende speelplek”, aldus minister Gatz. Het schoolteam, de leerkrachten, leerlingen en ouders worden betrokken bij het project.

Nederlandstalig Onderwijs
Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel