Nederlandstalig Onderwijs

Preview: Basisschool en woningcomplex Zennestraat feestelijk ingehuldigd

Basisschool en woningcomplex Zennestraat feestelijk ingehuldigd

In de Zennestraat 80-88 en 96 werden vandaag samen met buurtbewoners, leerlingen, leerkrachten en vertegenwoordigers van verschillende betrokken politieke niveaus de nieuwe Nederlandstalige basisschool ‘de Zennestraal’ en 15 passiefwoningen van de Brusselse Grondregie ingehuldigd. Het school- en woningcomplex is een project van architectenbureau BOB361, dat op een boogscheut van de site gevestigd is.

Gatz investeert in renovatie van 28 schoolrefters in Brussel

Gatz investeert in renovatie van 28 schoolrefters in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zet op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor Scholenbouw, 1.285.728 euro in om 28 schoolrefters te renoveren en om te bouwen tot gezellige, polyvalente eetplekken.

Nederlandstalig Onderwijs
2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

2 miljoen voor klimaatdoelstellingen Brusselse scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Scholenbouw, een nieuw subsidiekader voor zonnepanelen, warmtepompen en isolatiewerken. Alle Nederlandstalige basisscholen, secundaire scholen, academies, schoolinternaten en onderwijspartners in Brussel kunnen erop intekenen.

Nederlandstalig Onderwijs
Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Gatz geeft extra impulsen aan kwalitatieve binnenschoolse opvang in Brussel

Om aan de maatschappelijke vraag naar opvang te voldoen, organiseren 158 basisscholen binnenschoolse opvang voor en na de schooluren, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen. Omdat kinderen recht hebben op een meer kwalitatieve opvang op maat van hun noden en om het aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op voorstel van Brussels minister Sven Gatz, die bevoegd is voor Onderwijs in de VGC, financiële ondersteuning.

Nederlandstalig Onderwijs
VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

Op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs, werd een subsidie van 105.840 euro goedgekeurd voor het project ‘Wie zijn wij?’ van GO! Scholengroep Brussel. Dit project is gericht op het versterken van de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in een grootstedelijke context.

Nederlandstalig Onderwijs
1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

1 miljoen euro voor Brusselse Time-In-projecten om schooluitval tegen te gaan

Het aantal secundaire scholen dat een Time-In financiering krijgt van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt verhoogd van 5 naar 8 scholen. Daarmee kunnen deze scholen een beleid uitbouwen om spijbelen en schooluitval tegen te gaan.

Nederlandstalig Onderwijs
2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

2 miljoen euro voor geëvacueerde basisschool Vande Borne: renovatie kan starten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid voor Scholenbouw, de gemeente Jette voor de dringende renovatiewerken aan de gemeentelijke basisschool Vande Borne.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Nieuwbouw Nederlandstalige Academie (Muziek en Woord) van Sint-Agatha-Berchem ingehuldigd

Vandaag werd in de gemeente Sint-Agatha-Berchem de nieuwe Nederlandstalige Academie Muziek en Woord in de Charles Leemansstraat 8A officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van de burgemeester, Christian Lamouline, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden Benjamin Dalle en Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw.

Nederlandstalig Onderwijs
Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Met dit renovatieproject biedt het GO!, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de VGC, een antwoord op de groeiende vraag naar extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het gerenoveerde gebouw, gelegen in de Vaartstraat, zal GO! Atheneum Brussel opleidingen aanbieden gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit studieaanbod is aanvullend op het opleidingsaanbod van de vestiging van het atheneum op de GO! Campus Pacheco. Vandaag presenteert GO! Scholengroep Brussel de renovatieplannen in aanwezigheid van Brussels minister, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz. Het studiebureau Zampone – Ark licht de plannen toe.

Nederlandstalig Onderwijs
Fietsleasing ook voor personeelsleden VGC

Fietsleasing ook voor personeelsleden VGC

Vanaf 2025 kunnen personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een fiets leasen om een (deel) van hun woon-werkverkeer af te leggen. De VGC stapt in het raamcontract dat de Vlaamse Overheid heeft afgesloten met de fietsleasingmaatschappij o2o.

Nederlandstalig Onderwijs
Opleidingsbeurs van Tracé Brussel laat 1000-tal bezoekers kennis maken met Nederlandstalig opleidingsaanbod

Opleidingsbeurs van Tracé Brussel laat 1000-tal bezoekers kennis maken met Nederlandstalig opleidingsaanbod

Tracé Brussel vzw organiseerde op 21 mei 2024 haar 13de editie van de Opleidingsbeurs in Tour & Taxis (Gare Maritime). Een 1000-tal bezoekers ontdekte het Nederlandstalig opleidingsaanbod, welke werkervaringsprojecten er zijn of waar ze extra Nederlands kunnen leren.

Nederlandstalig Onderwijs
Nieuwbouwproject voor Nederlandstalige academie Sint-Pieters-Woluwe

Nieuwbouwproject voor Nederlandstalige academie Sint-Pieters-Woluwe

De Nederlandstalige academie voor muziek, woord en dans van Sint-Pieters-Woluwe zal in 2026 haar intrek nemen in een gloednieuw gebouw. De plannen hiervoor zijn intussen gefinaliseerd en de werken starten begin 2025.

Nederlandstalig Onderwijs
Bouw uitbreiding VGC-campus buitengewoon onderwijs Kasterlinden gestart

Bouw uitbreiding VGC-campus buitengewoon onderwijs Kasterlinden gestart

Met de bouw van een nieuwe uitbreiding van de campus Kasterlinden in Sint-Agatha-Berchem, voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als schoolbestuur, in een aangepaste leef- en leeromgeving voor 50 extra leerlingen buitengewoon lager onderwijs. In het gebouw is er ook ruimte voor 10 extra plaatsen in het internaat en voor 30 plaatsen dagopvang voor leerlingen in een moeilijke situatie. De VGC investeert 9,6 miljoen euro in een nieuw gebouw voor meer onderwijsaanbod voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. De Vlaamse Gemeenschap legt 3,3 miljoen euro bij.

Nederlandstalig Onderwijs
Meer
Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel