Werken aan geletterdheid? Daar teken ik voor!

De Week van de Geletterdheid focust dit jaar op geletterdheidsnoden van werkzoekenden en werknemers. Het Strategisch Plan Geletterdheid (Vocvo) sloeg de handen in elkaar met het Departement Werk en Sociale Economie, de SERV, de VDAB, het kenniscentrum Mediawijs, de Ligo centra voor basiseducatie en het Departement Onderwijs en Vorming. Als Brussels centrum voor basiseducatie voert Ligo Brusselleer de campagne ook uit binnen het Plan Geletterdheid van de VGC.

Krapte op de arbeidsmarkt

Er is krapte op de arbeidsmarkt, ook in Brussel. Ondernemingen vinden moeilijk personeel, terwijl ook veel Brusselaars werkloos zijn. Als we laaggeletterde werkzoekenden versterken tijdens hun zoektocht naar werk en op de werkvloer dan kan dat de krapte helpen verlichten.

Ligo Brusselleer, het centrum voor basiseducatie in Brussel, werkt net als de Ligo centra in Vlaanderen aan de geletterdheidsvaardigheden van zijn kortgeschoolde cursisten. De digitalisering gaat heel snel. Wie een volwaardige plek wil op de arbeidsmarkt en de werkvloer moet de taal kennen, maar ook voldoende vaardig zijn in ict, rekenen en communicatie.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw binnen de VGC: “Dankzij Ligo Brusselleer kan de VGC mee inzetten op het versterken van basisvaardigheden zodat iedereen zijn plaats in deze snel evoluerende maatschappij kan vinden.”

Acties voor geletterdheid

Werkgevers moeten aandacht hebben voor competentie-ontwikkeling op de werkvloer. Ze moeten de noden van hun personeel zo snel mogelijk opmerken. Een werknemer die zich competent voelt, voelt zich ook goed op de werkvloer. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) werkt mee aan de campagne en publiceert bij de start van de Week een advies. Naast enkele partners van Ligo Brusselleer ondersteunt ook Unizo de campagne via sociale media.

Met enkele gerichte acties wil de campagne de werkgevers bewust maken van de talenten, maar ook van de problemen van kortgeschoolde (toekomstige) werknemers. Een overzicht van alle acties vind je op www.ikbenmee.be.

Ook de cursisten van Ligo Brusselleer komen in actie! Deelnemers aan het traject ‘alfa naar werk’ delen lettersoep uit bij twee partners, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Onderwijscentrum Brussel (OCB.) Met hun actie willen ze het belang van geletterdheid in werk en opleiding aantonen en hun persoonlijke ervaringen delen.

Mensenketting voor een toegankelijke dienstverlening

Ligo Brusselleer ondersteunt ook de actie voor een toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening van zijn Franstalige partner Lire et Ecrire. Cursisten en leraars vormen op 8/9, de Internationale Dag van de Alfabetisering, samen een mensenketting aan de Financietoren en aan het gemeentehuis van Schaarbeek. De actie start om 11:30 uur en eindigt rond 13:30 uur. Meer info vind je op de website van Lire et Ecrire.

Wil je meer info over de campagne ? Contacteer [email protected]

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image

 

 


 


 


 


 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel