Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Voorstelling uitbreiding capaciteit secundair onderwijs in de Brusselse vijfhoek

Met dit renovatieproject biedt het GO!, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en de VGC, een antwoord op de groeiende vraag naar extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het gerenoveerde gebouw, gelegen in de Vaartstraat, zal GO! Atheneum Brussel opleidingen aanbieden gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit studieaanbod is aanvullend op het opleidingsaanbod van de vestiging van het atheneum op de GO! Campus Pacheco. Vandaag presenteert GO! Scholengroep Brussel de renovatieplannen in aanwezigheid van Brussels minister, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, Sven Gatz. Het studiebureau Zampone – Ark licht de plannen toe.

Het gebouw in de Vaartstraat, waar tot voor kort een basisschool en een kinderdagverblijf in gevestigd waren, zal worden gerenoveerd tot een moderne leeromgeving die aansluit bij de pedagogische visie van het atheneum. Het architecturaal concept is gericht op het maximaliseren van open ruimtes en het minimaliseren van circulatieruimtes.

Elke graad krijgt een eigen verdieping met twee ruime klaslokalen voor telkens 25 leerlingen, gekoppeld aan een open flexibele ruimte. Op niveau -1 is ruimte voorzien voor de refter, bereikbaar via een grote tribunetrap op de speelplaats, waardoor daglicht binnenvalt. Op niveau -1 zal ook een fietsberging komen die via de inkom toegankelijk is door middel van een helling. Aan de donkere zijde van niveau -1 worden bergruimtes voorzien. Op de vierde en hoogste verdieping zal een leerkrachtenlandschapslokaal worden ingericht, met eigen buitenruimte.

Daarnaast zal er ook aandacht gaan naar groene ruimte met een deels ontharde speelplaats, een groen dak dat dienst doet als buitenklas, en een terras op de vierde verdieping gekoppeld aan de leraarsruimte.

“Dit bouwproject is het sluitstuk van een grote reorganisatie van het GO! onderwijs in Brussel Stad, met twee doelstellingen: ten eerste een capaciteitsuitbreiding van 150 plaatsen secundair onderwijs en ten tweede nieuwe of gerenoveerde gebouwen voor het volledige onderwijsaanbod.” licht Gatz toe. “Samen met de bouw van de nieuwe Campus Pacheco voor het Atheneum Brussel, werken we hier aan de creatie van extra plaatsen secundair onderwijs, waar momenteel grote nood aan is.”
"We zijn de VGC en minister Sven Gatz zeer dankbaar voor deze investering waarmee we ons opleidingsaanbod verder uitbreiden en zo meer kansen geven aan onze Brusselse jongeren om een leertraject op maat te volgen.", aldus Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.

Contacteer voor meer informatie

Karin Struys

Communicatieverantwoordelijke

E-mail: karin.struys@sgrbrussel.be

GSM +32(0)488 08 37 79

Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel