Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden. De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.

De coronamaatregelen in het onderwijs hadden een sterke impact op de leerkansen en -mogelijkheden van de leerlingen. Het afstandsleren bracht heel wat uitdagingen met zich mee, zeker in het secundair onderwijs en in het bijzonder voor de leerlingen die geen toegang hebben tot het internet, was het volgen van lessen van op afstand niet evident.

Om hieraan tegemoet te komen, besliste de VGC om een subsidie van 28.800 EUR toe te kennen aan vzw STARTPROjecten voor het ter beschikking stellen van een internetverbinding aan 73 leerlingen uit 14 Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel. Deze leerlingen, die omwille van hun thuissituatie geen toegang hadden tot het internet, konden hierdoor van thuis uit deelnemen aan het afstandsonderwijs.

De VGC wil proactief inspelen op de onzekerheid rond het nieuwe schooljaar en kent daarom opnieuw een subsidie toe aan vzw STARTPROjecten. Met deze middelen kan de vzw de internetabonnementen van de 73 leerlingen met een jaar verlengen. Hierdoor zijn deze leerlingen en hun leerkrachten zeker dat ze ook volgend schooljaar optimaal gebruik zullen kunnen maken van de digitale leerplatformen.

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “Een van de grote doelen van ons onderwijs moet zijn zoveel mogelijk leerlingen te laten slagen. Dan moeten we in eerste instantie oog hebben voor de kwetsbare leerlingen. Daarom heb ik de verlenging van deze subsidie voorgesteld.”  
Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

Ludo Cattoor
vzw STARTPROjecten
ludo.cattoor@startprojecten.be
02 734 07 17

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel