VGC, Vlaamse overheid en GO! investeren ruim 4,8 miljoen euro in nieuwbouwproject voor deeltijds kunstonderwijs in Etterbeek

VGC, Vlaamse overheid en GO! investeren ruim 4,8 miljoen euro in nieuwbouwproject voor deeltijds kunstonderwijs in Etterbeek

Het gebouw van de RHOK Academie aan de Edouard de Thibaultlaan 43 en het gebouw van de muziekacademie aan de Ouderghemlaan voldoen niet langer aan hedendaagse normen en pedagogische vereisten. Daarom heeft GO! Scholengroep Brussel besloten ze te verkopen en de opbrengst te investeren in een nieuwbouwproject. Het hoofdgebouw van de RHOK Academie aan de Edouard de Thibaultlaan 2, een industrieel pand met grote erfgoedwaarde, zal behouden blijven. Op dezelfde site zullen twee nieuwe gebouwen komen voor zowel de RHOK Academie als de muziekacademie. Met hun prominente ligging aan de straatkant zullen de gebouwen het sluitstuk vormen van het bouwblok en een nieuwe uitstraling geven aan de academies. Dit zal de verbinding met de omgeving bevorderen en de aantrekkingskracht van beide academies vergroten.

De nieuwe gebouwen zullen elk uitkijken op verschillende straten met een eigen karakter. De Generaal Tombeursstraat wordt de thuisbasis van de muziekacademie. Dit gebouw krijgt een heldere, open en uitnodigende structuur. Op de begane grond bevindt zich een polyvalente zaal, die met dubbelhoge raampartijen zal opvallen in het straatbeeld. Het nieuwe gebouw van de RHOK Academie komt in de Stationsstraat te liggen. De gevel met grote, horizontale ramen zal perfect passen in het straatbeeld en zal dienst doen als etalage voor de artistieke creaties van de studenten.

Door te bouwen aan de straatzijden, zal het groengebied binnen het bouwblok volledig behouden blijven. De prachtige grote binnentuin vormt de verbinding tussen de verschillende gebouwen en zal multifunctioneel worden ingezet voor schoolactiviteiten en andere evenementen.

Minister Sven Gatz, binnen de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: “Met verve tonen hier de twee Etterbeekse kunstacademies van het GO! welke ambitie zij hebben voor het deeltijds kunstonderwijs. Door de krachten te bundelen, de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en het schoolbestuur, wordt hier het grootste academie-bouwproject gerealiseerd, waardoor honderden Brusselse leerlingen en hun docenten creatief en artistiek aan de slag kunnen gaan en hun talenten ontwikkelen.”
Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle: “De vele studenten aan onze Nederlandstalige academies hebben nood aan goede infrastructuur om hun talent verder te ontwikkelen. Met een ambitieus infrastructuurplan in het deeltijds kunstenonderwijs bieden we hier een antwoord op. Dit project in Etterbeek bewijst opnieuw wat er mogelijk is als de Vlaamse Gemeenschap en de VGC nauw met elkaar samenwerken. Daarnaast is het een goede zaak dat de gebouwen ook gedeeld zullen worden. Dat zorgt voor meer betrokkenheid met de buurt en voor nieuwe ontmoetingsplekken in de stad.”
Jurgen Wayenberg, algemeen directeur van GO! Scholengroep Brussel, besluit: "Het samenbrengen van een muziekacademie en een academie voor beeldende en audiovisuele kunsten op dezelfde campus is een primeur en bevordert de samenwerking en creatieve uitwisseling, geheel in lijn met de scholengroep-baseline Grenzeloos denken, samen doen."

Contacteer voor meer informatie

Karin Struys

Communicatieverantwoordelijke

E-mail: [email protected]

GSM +32(0)488 08 37 79

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel