VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 140.000 euro in projecten taalondersteuning voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten moeten kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger maken en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.

De taalondersteuningsprojecten bij Odisee en EhB werden in het begin van 2020 met de steun van de VGC opgestart met een subsidie van 100.000 euro. De aanleiding vormde een beslissing van de Vlaamse Regering van september vorig jaar om de graduaatsopleidingen te integreren in het hoger onderwijs. De studenten van het volwassenonderwijs hebben vaak een diverse achtergrond, vooropleiding en taalkennis. Uit een rapport van de Vlaamse Hogescholenraad bleek dat de nood aan extra taalondersteuning bij deze studenten hoog is. Dat hadden ook beide hogescholen al vastgesteld.

De coronacrisis heeft de taalondersteuning van studenten nu voor een bijkomende uitdaging gesteld. “Met het wegvallen van het contactonderwijs, was het moeilijker om de studenten rechtstreeks en persoonlijk te bereiken”, zegt minister Sven Gatz, die bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. “Toch zijn beide hogescholen er in geslaagd om studenten op maat te ondersteunen. Met deze subsidie kunnen EhB en Odisee de taalondersteuningsprojecten dit academiejaar verderzetten en uitbreiden.”

Naast de taalondersteuning voor individuele studenten, werken de hogescholen aan de professionalisering van de docenten. In overleg met de opleidingshoofden wordt bekeken hoe de taalondersteuning zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vakken en het curriculum. Het lesmateriaal wordt bekeken en bijgestuurd en er worden workshops georganiseerd voor docenten. Door hen te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger maken, wordt de impact van de taalondersteuning nog groter.

Om de studenten meertalig te laten afstuderen, heeft de taalondersteuning niet alleen aandacht voor het Nederlands, maar ook voor het Frans en Engels. Zo worden de studenten nog beter voorbereid op de Brusselse arbeidsmarkt, waar meertaligheid een must is.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel