VGC trekt volop de kaart van gedeeld gebruik sportinfrastructuur in Brusselse scholen

VGC trekt volop de kaart van gedeeld gebruik sportinfrastructuur in Brusselse scholen

De populariteit van het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige sportverenigingen gaat gepaard met een grote vraag naar bijkomende infrastructuur. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beantwoordt deze vraag positief door resoluut in te zetten op gedeeld gebruik van sportfaciliteiten in scholen.

Bij de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur geldt gedeeld gebruik van de sportfaciliteiten als basisprincipe. Bestaande scholen worden actief gestimuleerd en ondersteund om dit principe ook toe te passen. Met dit beleid streeft de VGC naar een optimale benutting van sportzalen, rekening houdend met de noden van de scholen en de lokale vrijetijdsverenigingen.

Concreet biedt de VGC investeringsmiddelen aan voor de bouw en verbouwing van schoolsportzalen en de bijbehorende uitrusting (goals, turnmatten, tatami’s…). Ook wordt er geïnvesteerd in systemen die de toegang tot de schoolsportzalen na en voor schooltijd vergemakkelijken. Zo kunnen nieuwe en al bestaande schoolsportfaciliteiten breed ingezet worden.

Intussen sloot de VGC al een samenwerkingsakkoord met maar liefst 32 scholen. Erkende sportverenigingen van de VGC krijgen voorrang om de schoolsportzalen te gebruiken na de schooluren en tijdens schoolvakanties. De school beheert de sportzaal en staat in contact met de vrijetijdsorganisaties. In enkele grotere sportzalen neemt de VGC-sportdienst dit beheer op zich.

De VGC publiceert een brochure met een overzicht van alle scholen die via deze samenwerkingsovereenkomst hun sportinfrastructuur openstellen. Wat is er allemaal mogelijk in deze sportzalen? Hoe zijn de investeringsmiddelen van de VGC gebruikt? Hoe groot is de sportinfrastructuur? Welke naschoolse sportactiviteiten vinden er nu al plaats? Deze en nog veel meer vragen beantwoordt de brochure op een duidelijke manier.

Dit project bewijst nog maar eens de ambitie van de VGC om zoveel mogelijk Brusselaars kwalitatief te doen sporten en bewegen, in en buiten de schoolcontext. In het steeds groeiende VGC-netwerk van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur wordt die ambitie ook realiteit.


​“In een stad als Brussel waar sportruimte schaars is, kunnen we het ons niet permitteren om sportzalen deels leeg te laten staan”, aldus Ans Persoons. “Daarom investeerden we deze legislatuur volop in gedeeld gebruik. Het is een echte win-winsituatie: de scholen beschikken over beter uitgeruste sportzalen, en de clubs en bewoners krijgen toegang tot veel meer sportzalen. Dat is nodig, want er zijn steeds meer sportverenigingen en de vraag naar degelijke sportinfrastructuur blijft groeien. Dat maakt mij als VGC-collegelid bevoegd voor Sport bijzonder blij, want dat is net wat we willen: alle Brusselaars aan het bewegen krijgen!”
“We hebben meer dan 30 extra schoolsportzalen gebouwd op zes jaar tijd. De school is een uitgelezen plek om op een structurele manier kinderen en jongeren voldoende en goed te laten bewegen”, voegt minister Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel daar aan toe. “Voldoende bewegen heeft positieve effecten op de gezondheid van kinderen, zorgt voor meer zelfvertrouwen en welbevinden en draagt bij tot betere leerprestaties. Door te investeren in moderne sportinfrastructuren spelen we niet alleen in op de noden en behoeften van kinderen en jongeren, maar ook van sportverenigingen en sportende volwassenen.“
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel