VGC subsidieert aankoop of leasing van ICT-materiaal in het volwassenenonderwijs

De instellingen van het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Brussel kunnen dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ICT-materialen aankopen of leasen om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken. Zo zorgt de VGC ook voor een digisprong in het volwassenenonderwijs.

Zowel de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) als het Ligo Brusseleer, het voormalig Brussels Centrum voor Basiseducatie, worden aangemoedigd om met de aankoop of leasing van ICT-materialen een motiverende, digitale leeromgeving te creëren.

“Het doel van deze subsidielijn is de meest kwetsbare cursisten uit het volwassenenonderwijs toegang te geven tot digitale materialen en hen bij het gebruik daarvan te ondersteunen”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in het VGC-college bevoegd is voor Nederlandstalig Onderwijs.

Zo kunnen ook deze cursisten van moderne, eigentijdse digitale ICT-materialen gebruik maken. Eerder werden ook al in het leerplichtonderwijs dergelijke subsidiekanalen opgezet.

Story image
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel