VGC stimuleert lezen op school

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil kinderen en jongeren meer aan het lezen zetten. Daarom kunnen Nederlandstalige scholen in Brussel een subsidie krijgen waarmee ze boeken, strips, luisterboeken of e-readers kunnen aankopen en een gezellig leeshoekje met een mobiel leesmeubel kunnen inrichten op school of de speelplaats.

Goed kunnen leren begint met goed kunnen lezen. Of het nu gaat over het optellen van een rekensom, het stapsgewijs doorlopen van een practicum of het lezen van een tekst. Lezen laat kinderen andere werelden en nieuwe interesses ontdekken, laat ze lachen en dromen. Kunnen lezen is niet alleen nodig voor de schoolloopbaan, maar geeft kinderen ook meer zelfvertrouwen. Lezen is noodzakelijk om in de maatschappij te kunnen meedraaien.

Volgens Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor het Nederlandstalig onderwijs, begint een stimulerende leesomgeving op school met een actuele, uitgebreide en gevarieerde boekencollectie, die aansluit bij de leefwereld en de interesses van jongeren.

"Scholen die hun schoolbibliotheek verder willen uitbouwen en een plek willen inrichten waar leerlingen graag willen lezen, kunnen een subsidie krijgen van de VGC", aldus Gatz.

Om scholen te helpen bij de inrichting van een leeshoek ontwerpt vzw FIX, een organisatie die laaggeschoolden een opleidingstraject en praktijkervaring biedt, een mobiel leesmeubel dat scholen gratis kunnen aanvragen. In totaal investeert de VGC 500.000 euro in de leesmaterialen en de leesmeubels.

Met de nieuwe subsidie wil de VGC het Nederlandstalig onderwijs in Brussel extra ondersteunen in de meertalige en grootstedelijke context van de stad.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel