VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

Op initiatief van Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs, werd een subsidie van 105.840 euro goedgekeurd voor het project ‘Wie zijn wij?’ van GO! Scholengroep Brussel. Dit project is gericht op het versterken van de positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in een grootstedelijke context.

Met deze subsidie geeft Gatz een extra impuls om de acties rond depolarisering en deradicalisering uit te breiden en te versterken. “Gedurende twee schooljaren willen we leerkrachten, ervaringsdeskundigen én experten laten samenwerken om in te spelen op identiteitsvragen waar leerlingen van 10 tot 13 jaar tijdens hun beginnende pubertijd mee kampen”, aldus Gatz.
"In een tijd van toenemende polarisatie en complexiteit van onze samenleving staan jongeren voor grote uitdagingen in hun identiteitsontwikkeling," verklaart Anja De Neve, welzijnscoördinator bij GO! Scholengroep Brussel en initiatiefnemer van dit project. "Dankzij de financiële steun van de VGC kunnen we hen met dit project ondersteunen en empoweren in deze cruciale fase van hun leven."

Het ‘Wie zijn wij?’ project omvat een lessenpakket, workshops voor onderwijzend personeel én acties om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Het doel is om een preventieve aanpak te bieden en dialoog te stimuleren om polarisatie tegen te gaan en de risico's op radicalisering te verminderen. Het project richt zich dus zowel op de jongeren, als op het onderwijzend personeel en de ouders.

Door middel van workshops en opleidingen, geeft ‘Wie zijn wij?’ leerkrachten de nodige handvaten en vaardigheden om jongeren nog beter te begeleiden en coachen in hun positieve identiteitsontwikkeling. Zo hoopt GO! Scholengroep Brussel de impact op het welzijn en de toekomst van de jongeren nog te vergroten.

De Scholengroep overkoepelt alle Nederlandstalige scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. Maar VGC en Scholengroep Brussel willen graag dat de projectresultaten ook naar andere scholen worden verspreid. Daarom zullen de ontwikkelde materialen worden gedeeld met het Onderwijscentrum Brussel van de VGC.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel