VGC selecteert 33 projecten in kader van Bruss-it oproep

Bruss-it is een projectoproep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor Brusselse stadsmakers met als centraal thema “Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad”. De projectoproep bouwt daarmee verder op het participatietraject Stadspiratie: van de 1.130 ideeën en de vele aanbevelingen uit Stadspiratie gingen veruit de meeste ideeën over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’. Vandaag stelt de VGC de 33 laureaten voor. Het gaat om een heel diverse reeks projecten, gaande van een ontdekkingstuin voor kinderen tot begeleide wandelingen voor eenzame en kwetsbare ouderen. De VGC voorziet in 400 000 euro voor Bruss-it. Projecten kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “Dit is Brussel op zijn best. Stadspiratie heeft een mooie dynamiek ontketend, en met de nieuwe Bruss-it projectoproep nodigden we de Brusselaar uit om zelf aan de slag te gaan met die vele ideeën. Uiteindelijk zijn er 33 projecten geselecteerd die de komende twee jaar zullen lopen, en die elk op hun manier een echt verschil kunnen maken in het dagelijks leven van zovele Brusselaars.” 
Collegelid Sven Gatz: “Na een succesvol participatietraject wordt nu heel concreet invulling gegeven aan verschillende boeiende projecten die van onderen uit worden opgezet door Brusselaars. Allen zette ze zich in om de stad leefbaarder en duurzamer te maken. Met gelijkgezinden, buren of met verenigingen de handen uit de mouwen steken om van de buurt een fijnere en betere plek te maken, dat juich ik graag toe.”

“In Brussel lopen ontzettend veel mensen rond met concrete ideeën om hun stad vorm te geven en leefbaarder te maken,” zegt VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd en Sport Pascal Smet. “Vaak zijn het buurtverenigingen en -bewoners zelf die het best weten wat een wijk nodig heeft. Met Bruss-It geven we hen de kans om op een heel directe en laagdrempelige manier hun dromen voor de stad te realiseren. Zo maken we het verschil in Brussel.”

De 33 projecten hebben een gemeenschappelijke sokkel: het zijn allemaal projecten die van onderuit, van bij de Brusselaar zijn ontstaan, en die bijdragen aan een leefbare en duurzame stad. De gemaakte selectie is heel uiteenlopend. Zo is er het project ‘Buurtpensioen op stap’, dat werkt rond sociale inclusie van eenzame of kwetsbare ouderen. Er is de ‘ontdekkingstuin Kindermuseum’, waar een educatieve ontdekkingstuin wordt aangelegd voor kinderen, om te spelen, te bouwen, te leren tuinieren en om zelfs kookateliers en optredens te organiseren. Het project ‘citizens corners community’ wil nieuw leven blazen in 1 leegstaand gebouw in Schaarbeek, via yogasessies, workshops en rollerskatedisco. Zo zijn er een reeks van diverse projecten die vanuit de VGC ondersteund zullen worden.

Een diverse groep van juryleden beoordeelde alle projectaanvragen op basis van vaste beoordelingscriteria. De jury bestond voor de helft uit professionals die door hun job veel voeling hebben met duurzaamheid, participatie en diversiteit. De andere helft was een groep geïnteresseerde Brusselaars die zich kandidaat konden stellen via een open oproep. Zij hebben de selectie gemaakt die vandaag wordt voorgesteld.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel