VGC ondersteunt scholen rond online leren

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start een samenwerking met de ivzw d-teach voor het ondersteuningsproject “online leren”. Samen werken ze rond digitaal en afstandsleren in een grootstedelijke en meertalige context een online vormingsaanbod uit voor de Nederlandstalig scholen in Brussel.

Met het project willen d-teach en het OCB de schoolteams bijstaan om online lestechnieken op een kwalitatieve manier in te zetten in het afstandsonderwijs. De nood aan ondersteuning is groot. Niet alleen moeten leerkrachten deze digitale lestechnieken onder de knie krijgen. Het is ook belangrijk dat het afstandsleren is afgestemd op de grootstedelijke en meertalige context waarin zij opereren.

“Expertise rond digitaal leren is vandaag noodzakelijk door COVID-19, maar zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Het is één van de speerpunten in de vernieuwde werking van het OCB”, zegt minister Sven Gatz, die in het VGC-college bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs.

Het project slaat twee vliegen in een klap: het OCB zal zijn kennis en expertise over digitaal-en afstandsonderwijs verruimen en scholen krijgen, dankzij de opgebouwde expertise, ondersteuning op maat rond online leren.  

De ivzw d-teach krijgt een subsidie van 30.000 euro voor de uitwerking van het vormingsaanbod. Expertisedeling staat daarbij voorop, ook met en tussen de deelnemende scholen. Het is de bedoeling dat de schoolteams in de loop van het voorjaar 2021 beroep kunnen doen op dit aanbod.

Foto: Julia M Cameron
Foto: Julia M Cameron
Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel