VGC ondersteunt ouders in financiële moeilijkheden bij de start van het schooljaar

De start van een nieuw schooljaar is traditioneel een dure periode voor ouders met schoolgaande kinderen. De aankoop van schoolboeken, turnkleding en ander schoolmateriaal kan zwaar wegen op het budget van gezinnen die het al financieel moeilijk hebben. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil deze gezinnen helpen door tussen te komen in de schoolkosten.

De VGC kent alle Nederlandse scholen in Brussel een subsidie toe die ze kunnen inzetten om de start van het schooljaar financieel draaglijker te maken voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden. Op voorstel van minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, keurde het VGC-college afgelopen week een besluit in die zin en het bijhorende subsidiereglement goed.

Minister Sven Gatz: ‘Scholen kunnen kwetsbare gezinnen zo helpen schoolboeken te kopen,  turnkledij en vakspecifiek lesmateriaal, zoals kappersscharen of keukenmessen, die hun kinderen op school nodig hebben. De VGC wil met de subsidie te hoge schoolkosten vermijden en elke leerling toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs.’

Scholen die gebruik maken van het consumptiebudget engageren zich om de schoolkosten zoveel mogelijk te beperken voor alle leerlingen en de maximumfactuur te respecteren. Bovendien moeten scholen het gesprek aangaan met de ouders in financiële moeilijkheden. Samen wordt gezocht naar een duurzame oplossing.

De VGC wil met de subsidie scholen ook aanzetten om kritisch na te denken over de kost van de verplichte aankoop van schoolboeken en ander lesmateriaal. Dit was ook één van de aanbevelingen die Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) en de Vlaamse Scholierenkoepel recent nog deden. De VGC zal de Brusselse scholen ook meer concreet gaan ondersteunen rond het thema armoede en bij het uitwerken van een armoedebewust kostenbeleid. Het Onderwijscentrum Brussel gaat hiervoor begin 2021 een samenwerking aan met STOS.

Voor de tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft de VGC 750.000 euro gereserveerd. De VGC gebruikt hiervoor middelen van de Vlaamse overheid voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel