VGC ondersteunt bouw nieuwe Steinerschool in Brussel

Het college van de VGC heeft een subsidie van 610.000 euro toegekend voor de bouw van de nieuwe Steinerschool Brussel. De school zal worden gebouwd op een site aan de rand van Anderlecht, tussen de stad en de heuvels van het Pajottenland. Vandaag zitten in de Steinerschool Brussel al 350 kinderen in tijdelijke huisvesting. Met de nieuwbouw evolueert ze naar een capaciteit van 450 leerlingen.

Met de subsidie van de VGC is de financiering nu helemaal rond en kunnen de bouwaanvraag en de aanbestedingsprocedure snel opgestart worden. Halfweg 2022 gaat de eerste spade in de grond. Het volledige gebouw zou tegen januari 2024 afgewerkt moeten zijn. De totale projectkost wordt geraamd op 8,2 miljoen euro. Naast de toelage van de VGC ontvangt de school nog subsidies van AGION, het Vlaams Agentschap voor Onderwijsinfrastructuur, en capaciteitssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap.

De Steinerschool Brussel wordt daarmee de enige Nederlandstalige basisschool in Brussel die werkt volgens de uitgangspunten van de steinerpedagogie. In deze methode staat ‘verbinding’ centraal.  Een doorgedreven intensieve en gevoelsmatige verbinding met de wereld vormt een uitgangspunt van deze filosofie.

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd collegelid voor Nederlandstalig Onderwijs en Scholenbouw: ‘Methodescholen als deze trekken een bepaald publiek aan dat we in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel nu ook beter zullen kunnen bereiken. Daarom zijn we tevreden dat deze nieuwe basisschool in 2024 haar deuren zal kunnen openen. In de stedelijke context van Brussel is de landschappelijke aanpak van de school een meerwaarde.’


Ontwerp en pedagogische context

Het ontwerp voor de nieuwe school is van de hand van Robbrecht en Daem architecten. Het stelt drie nieuwe volumes in lichte houtstructuur voor, die in een nauwe harmonie met elkaar worden gecreëerd. Twee lange gebouwen, die omwille van het hellende terrein deels verheven van de begane grond ingeplant worden, herbergen de klaslokalen. Het derde omvat een sport- en theaterzaal. De Steinerschool heeft een sterke focus op buitenspel en buitenleven. Het ontwerp speelt hierop in via heel grote raampartijen en een slimme buitencirculatie.

School in cijfers

De Steinerschool Brussel is de laatste 15 jaar verdrievoudigd qua capaciteit. Vandaag telt ze een 350-tal leerlingen in 8 kleuterklassen en binnenkort 12 lagere schoolklassen.  Het team bestaat momenteel uit 35 medewerkers, die opgeleid zijn in de steinerpedagogie en zich permanent bijscholen in deze bijzondere methode.

De nieuwbouw aan de Anderlechtse Sint-Janskruidlaan zal een 350-tal leerlingen huisvesten en telt 20 klaslokalen, 2 extra vaklokalen, een sport- en theaterzaal en een grote variëteit aan buitenruimtes.

De school behoort tot de Scholengemeenschap Basisonderwijs van Vlaamse Steinerscholen en is lid van de Federatie van Vlaamse Steinerscholen.  Er zijn ondertussen Steinerscholen basisonderwijs en middelbaar onderwijs in 22 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten, samen goed voor ongeveer 6.000 leerlingen.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel