VGC helpt kwetsbare volwassenen digitale kloof verkleinen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert ruim 138.000 euro in drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs in Brussel en in het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. Met die middelen wordt een ruim toegankelijk digitaliseringsaanbod uitgerold voor cursisten die de digitale kloof alsmaar groter zien worden.

Het volwassenenonderwijs is een belangrijke partner in een samenleving die werk wil maken van meer sociale ontplooiing en beter maatschappelijk functioneren. Met de subsidie kunnen de centra digitale schoolborden, laptops en tablets aankopen of leasen. Op die manier kunnen ze een motiverende, digitale leeromgeving creëren en nieuwe vormen van gecombineerd en geïntegreerd leren aanbieden.

De prioritaire doelgroep zijn de meest kwetsbare cursisten binnen het volwassenenonderwijs, zoals kortgeschoolden en cursisten tweedekansonderwijs. Door hen te helpen om de noodzakelijke digitale basisvaardigheden te verwerven, hebben ze na hun opleiding meer kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leren ze hun kinderen bijstaan in de communicatie met de scholen, die ook dikwijls via digitale weg verloopt.

“Het volwassenenonderwijs is ideaal geplaatst om die groepen die versneld moeten omschakelen, te ondersteunen en te begeleiden in hun traject van levenslang en levensbreed leren”, zegt Brussels minister Sven Gatz, die in de VGC bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs. “Op die manier proberen we tegelijk te vermijden dat hun schoollopende kinderen de digitale trein, die sinds corona in het onderwijs versneld is gaan rijden, zouden missen.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel