VGC college stelt beleidsverklaring 2022-2023 voor

In de VGC raad stellen de collegeleden vandaag de beleidsverklaring 2022-2023 voor. Het accent van de verklaring ligt op het ondersteunen van burgers en organisaties om het hoofd te bieden aan de opeenvolgende crisissen. Het zijn organisaties en verenigingen die vaak het verschil maken voor de Brusselaars.

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: “De mensen en organisaties uit het N-netwerk, onder meer de kinderbegeleiders, jeugdwerkers, welzijnswerkers, leerkrachten, zetten alles op alles om de vragen en noden van het terrein op te vangen. Het VGC college wil die mensen en organisaties uit het N-netwerk zo goed mogelijk ondersteunen. Dat is de rode draad doorheen onze plannen voor het komende jaar." 

Brusselaars moeten hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom zet de VGC alles op alles om het kwalitatieve Nederlandstalige onderwijs, dat voor zovele Brusselaars een gigantisch verschil maakt, te versterken. Concreet gaat het om een vijftigtal bouwdossiers waarin de VGC investeert in renovatie en nieuwbouw van scholen. Daarenboven pakt de VGC het nijpende tekort aan leerkrachten en kinderbegeleiders aan, onder meer via extra investeringen en campagnes bij scholieren en studenten. Na de 250 extra plaatsen in 2021 komen er nog 177 plaatsen in de kinderopvang bij. Verder blijft de VGC inzetten op meertaligheid, een belangrijke troef voor elke Brusselaar.

Collegelid voor onderwijs Sven Gatz: “Ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien, waarbij vanaf nu vooral het secundair onderwijs een spurtje trekt. We blijven dus investeren in renovaties en nieuwbouw van scholen, met de focus op capaciteitsuitbreiding. Tegelijk blijven we evenzeer inzetten op het wegwerken van het lerarentekort. En via ons onderwijscentrum Brussel ondersteunen we scholen in de ontwikkeling van krachtig taalonderwijs Nederlands met een open houding voor meertaligheid. Kortom, kwaliteitsvol onderwijs in kwaliteitsvolle infrastructuur, daar gaan we voor”.

Brussel is een levendige en bruisende stad, waar mensen zich via sport en cultuur met elkaar verbonden voelen. De VGC wil het aanbod versterken en laagdrempelig maken, onder meer met het eengemaakte bibliotheekreglement en de unieke bibliotheekpas voor alle bibliotheken. Daarnaast wordt het zwembadproject op de Abattoir verder geconcretiseerd, en wordt de gloednieuwe sporthal op Pacheco opengesteld voor naschoolse sport. Op basis van de eerste Playcation-experimenten in de zomer van 2022 krijgt het project een duurzaam vervolg in 2023. Jongeren komen al vroeg in contact met kunst en cultuur dankzij het project Kunstenaars in de klas. En voor kunstenaars opent een nieuwe tijdelijke atelierinfrastructuur in Ganshoren met meer dan 50 plaatsen.

Collegelid voor jeugd, sport en cultuur Pascal Smet: “We maken van Brussel een speelvriendelijke stad, zodat elk kind vrij kan spelen of sporten in de buurt. Spelen in de stad is niet voor elk Brussels kind een evidentie. Playcation is een surplus op ons laagdrempelig aanbod van sport- en speelweken. Onze gemeenschapscentra en bibliotheken zijn ontmoetingsplekken voor alle Brusselaars. Het zijn warme hubs waar ook nieuwkomers met het N-netwerk in contact kunnen komen. Wie deel uitmaakt van een sociaal netwerk voelt zich verbonden.”

De VGC blijft ook haar rol waarmaken als wendbare en zorgende overheid. Op vlak van energieverbruik neemt de VGC een voorbeeldrol op. Duurzame technieken zijn een aandachtpunt in alle nieuwe bouwprojecten en vanaf half oktober gaat ook installatie van zonnepanelen van start op gemeenschapscentra, administratiehuizen en onderwijsinstellingen van de VGC. 

Daarnaast wordt met armoedeverenigingen een traject uitgetekend om participatie van mensen in armoede structureel te versterken, en wordt er dit najaar een projectoproep rond het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement gelanceerd. De lokale dienstencentra kunnen zich nog sterker inzetten op hun buurtgerichte werking naar kwetsbare ouderen dankzij de versterkte ondersteuning vanuit de VGC.

“We laten niemand achter. We pakken het tekort in de kinderopvang aan, en we tekenen structurele trajecten uit om mensen in armoede of met zorgnoden adequaat te helpen en te betrekken. Samen met de mensen en organisaties uit het n-netwerk proberen we de Brusselaars maximaal te ondersteunen doorheen deze crisisperiode”, aldus Van den Brandt.
Story image

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel