VGC-college investeert verder in scholenbouw

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in Brussel heeft op zijn laatste vergadering van het jaar nog enkele belangrijke investeringsdossiers beslist over nieuwe schoolinfrastructuur in Jette (Poelbos), Neder-over-Heembeek (Kasteel Beiaard) en Koekelberg (Kadeekes).

Brussels minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor scholenbouw: “Net voor de kerstvakantie begint, zijn we er met het VGC-college nog in geslaagd om drie belangrijke investeringsdossiers goed te keuren. In Jette zal basisschool Poelbos daardoor in september 2023 van start kunnen gaan met een capaciteit van 480 plaatsen, 144 meer dan vandaag. Ook in Neder-over-Heembeek zal tegen die tijd de basisschool Kasteel Beiaard dankzij nieuwbouw tot die capaciteit zijn uitgebreid, wat 118 plaatsen extra zal opleveren. En in Koekelberg kan de gemeente dankzij een VGC-subsidie het renovatieplan voor basisschool De Kadeekes van start laten gaan, wat de school met 50 leerlingen extra tot een totaal van 240 leerlingen zal uitbreiden.”  

De gemeente Jette bouwt een nieuw schoolgebouw op de site van basisschool Poelbos. Deze nieuwbouw vervangt de oude en versleten laagbouw op de site. Enkele kleuterafdelingen van het gemeentelijk onderwijs krijgen hier een plaats. Bovendien komen er 144 plaatsen bij in het lager onderwijs. Daardoor zullen meer leerlingen de volledige basisschool op de site kunnen doorlopen en krijgt de school een totale capaciteit van 480 plaatsen.

In de nieuwbouw is plaats voor tien klaslokalen waarin telkens twee klassen van de onthaalklas tot en met het eerste leerjaar zitten. De klassen van de andere leerjaren  bevinden zich in het huidige schoolgebouw. Het bouwproject omvat ook een nieuwe turnzaal. De werken zullen starten in september 2021. De opening van het nieuwe schoolgebouw is voorzien voor september 2023.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 8,8 miljoen euro. Het VGC-college heeft beslist om voor de gemeente Jette een subsidie van 4,45 miljoen euro vast te leggen.

Story image

In Neder-Over-Heembeek zal het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een nieuw schoolgebouw realiseren op de site van basisschool Kasteel Beiaard. Deze nieuwbouw komt in de plaats van de oude paviljoenen en modulaire units. Hierdoor zal de school ook haar capaciteit kunnen uitbreiden. Dan zal ze plaats kunnen bieden aan 480 leerlingen, een uitbreiding van 118 plaatsen. Naast het nieuwe schoolgebouw zal het GO! ook een turnzaal bouwen op de aanpalende Heemschool-site. Deze turnzaal zal zowel door de Heemschool als door de basisschool Kasteel Beiaard gebruikt worden.

De oude paviljoenen en de modulaire units worden afgebroken. In de nieuwbouw is plaats voor 20 klaslokalen, 8 voor de kleuters en 12 voor de lagere school. De werken starten in het augustus 2021 en zullen ongeveer twee jaar duren.

De kostprijs van het bouwproject (schoolgebouw en turnzaal) wordt geraamd op 9,8 miljoen euro. Het VGC-college besliste voor dit bouwproject een subsidie van 6,72 miljoen euro vast te leggen.

Story image

Met een principieel akkoord van het VGC-college over een subsidie van 2,2 miljoen euro kan het renovatieplan voor de basisschool De Kadeekes in Koekelberg starten. Deze gemeentelijke basisschool in de Koekelbergse Herkoliersstraat 68 kreeg van de Vlaamse onderwijsinspectie al tweemaal op rij een negatief verslag omwille van de slechte staat van de schoolinfrastructuur. De school is te klein gehuisvest, er is te weinig sanitair en ook de speelplaats is te klein. Bovendien is het dak van het schoolgebouw in zo’n slechte staat dat het moet vervangen worden.

De gemeente werkte een gefaseerd infrastructuurplan uit. In een eerste fase worden de dringende renovatiewerken aan het dak uitgevoerd. Hiervoor kreeg de gemeente van de VGC al een subsidie van 260.000 euro, om zo snel mogelijk te kunnen starten.

De renovatie van de site aan de Herkoliersstraat 35, een oude meisjesschool van de gemeente, is de volgende stap. Daarna verhuizen de leerlingen naar deze nieuw gerenoveerde site, waarop de renovatiewerken op de huidige schoolsite kunnen starten.

Als de werken in 2022 afgerond zijn, wordt de schoolsite Herkoliersstraat 35 een kleuterschool en de schoolsite Herkoliersstraat 68 een lagere school. Zo kan ook de school met 50 plaatsen uitbreiden, zodat in totaal 240 leerlingen in De Kadeekes terecht kunnen.

De renovatiewerken op de beide sites zijn grondig en maken de infrastructuur energiezuiniger: nieuwe ramen en deuren, een nieuwe turnzaal, nieuwe verwarming en sanitair, opgefriste klassen en buitengevels.

De totale investering bedraagt om en bij de 5,5 miljoen euro, waarbij de VGC 2,2 miljoen euro subsidie zal voorzien. Ook bij erfgoed.brussels zullen subsidies worden aangevraagd, aangezien de oude meisjesschool deels bestaat uit beschermd erfgoed.

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel