Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

Triptiek en VGC bundelen krachten in de strijd tegen schooluitval met een versterkt KANS

KANS Centraal Meldpunt Brussel is een platform dat Brusselse leerlingen in moeilijkheden helpt om aan boord te blijven en om hun scholing niet op te geven. In de strijd tegen schooluitval hebben de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Triptiek vzw de krachten gebundeld en 75.000 euro uitgetrokken om de coördinatie van dit cruciale meldpunt te versterken.

Met een verschuiving van middelen door de Vlaamse overheid, dreigde het sterk uitgebouwde netwerk tegen schooluitval in Brussel, te verzwakken. De rol van KANS, in de strijd tegen spijbelen en schooluitval, is echter een cruciaal gegeven: leerlingen en hun ouders kunnen bij KANS terecht om hun problemen inzake schoolmoeheid en spijbelen aan te kaarten en te verhelpen. Per individuele leerling, uit het basis- of secundair onderwijs, wordt een traject uitgestippeld om de leerling alle kansen te geven en opnieuw te laten aansluiten bij het schoolgebeuren, richting diploma of getuigschrift.

“Brusselse leerlingen die het even moeilijk hebben, willen we niet loslaten”, stelt minister Sven Gatz. “KANS is daarom van groot maatschappelijk belang, de trajecten zorgen er voor dat leerlingen hun schoolse loopbaan niet opgeven. Met de financiële steun van de VGC en Triptiek kunnen we sterke, resultaatgerichte begeleiding op maat garanderen."

Triptiek vzw, de netoverstijgende samenwerking van de drie Brusselse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), wil vooral de kwaliteit van het netwerk van onderwijspartners versterken, om zoveel mogelijk leerlingen te ondersteunen. De gezamenlijke inspanning van VGC en Triptiek vzw in het meldpunt en platform KANS, benadrukt het belang van samenwerking en investeringen in projecten die een positieve impact hebben op de toekomst van de Brusselse jeugd.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel