Toekomst voor kleuterschool Sint-Joris Cellebroers opnieuw verzekerd

Het College van de VGC heeft op voorstel van minister Sven Gatz 250.000 euro vrijgemaakt om werken uit te voeren aan de schoolgebouwen en speelplaats van de kleuterschool Sint-Joris Cellebroers. Daarmee wordt de werking van de school verzekerd, na de instorting van een middeleeuwse stadsmuur die aan de schoolsite grenst. 

Eind 2018 vonden in deze kleuterschool aan de Cellebroersstraat in Brussel Stad renovatie- en uitbreidingswerken plaats. Deze werken passen in het plan om de capaciteit van het aantal leerlingen in de Sint-Joris basisschool in de Cellebroersstraat en op de Nieuwland-site wat verderop, te verdubbelen.

Tijdens deze werkzaamheden stortte op 19 november vorig jaar een deel van de eerste middeleeuwse omwalling van de Stad Brussel in. Deze omwalling uit de 13e eeuw grenst aan de schoolsite. Er waren op dat moment geen kinderen op de site aanwezig.

De oorzaak van de instorting wordt nog onderzocht. Maar ze bracht de kleuterschool wel in problemen die de draagkracht van het schoolbestuur te boven gingen. Daarom namen de ministers Guy Vanhengel en nadien zijn opvolger Sven Gatz, beiden bevoegd voor het Nederlandstalig Onderwijs, vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) initiatieven met het oog op de beveiliging van de schoolsite en de verzekering van de stabiliteit van de nog overeind gebleven middeleeuwse stadstoren.

De resterende stukken van de muur werden onder begeleiding van de Dienst Erfgoed van de Stad Brussel afgebroken en de zone rondom de instorting werd afgesloten. Daarna werd een grote hoeveelheid stabiliteitszand gestort om de helling te verstevigen. De VGC besteedde al 100.000 euro voor deze werken die de veiligheid op en rond de site waarborgen en het stadspatrimonium beschermen.

Daarnaast startten ook dringende werken om de toegankelijkheid van het schoolgebouw en de site te garanderen. De herstellingen aan de riolering, de waterdichting van de gebouwen en het elektriciteitsnetwerk moeten de kleuterschool opnieuw laten functioneren. Ook de speelplaats wordt vernieuwd. Voor al deze werken heeft het VGC-college nu in 250.000 euro extra voorzien.

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder
Eva Vanhengel Woordvoerder
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel