Tetrapremie: de Brusselse regering maakt 111 miljoen vrij voor de zwaarst getroffen sectoren

Coronacrisis

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en cafésector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.

De sectoren die met deze premie worden gesteund, zijn strategisch in die zin dat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.

Na talrijke ontmoetingen en besprekingen met de representatieve werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering het toepassingsgebied van de oorspronkelijk geplande premie uitgebreid, zowel wat de betrokken sectoren betreft, door de toevoeging van de sportzalen, als wat het bedrag van de premies betreft. Dat laatste is met 25% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde en meegedeelde bedragen. Vóór de goedkeuring van het besluit in tweede lezing, zal Brupartners zich nog officieel over de documenten buigen.

Concreet zal deze steunregeling de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen zullen toegang hebben tot de premie bij een omzetverlies van 40% tussen deze twee perioden. Zij die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor een verhoogd bedrag.

Met de invoering van deze criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector, die wordt geïdentificeerd door de NACE-btw-codes, zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

  • voor de reca-sector, zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 6.250 tot 45.000 euro;
  • voor de sector van de toeristische logies: van 6.250 tot 62.500 euro;
  • voor de discotheken: van 75.000 tot 125.000 euro.

Een andere nieuwigheid is dat deze premies beschikbaar zullen zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld.

Voor meer informatie over de betrokken sectoren (NACE-codes), de toekenningsvoorwaarden en de premiebedragen: 1819 of www.1819.brussels

Rudi Vervoort, Brussels minister-president:"De actoren van onze economie, die zwaar te lijden heeft onder de gezondheidscrisis, rekenden op deze premie. Wij blijven hen steunen en we willen deze premie nu snel operationeel maken om een beetje zuurstof te kunnen geven aan de ondernemers in ons gewest die het erg nodig hebben. "
Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: "Hoewel ook in Brussel de vaccinatiecampagne opgestart is en we ons langzaam maar zeker een uitweg banen uit de coronapandemie, was het toch absoluut noodzakelijk om met deze premie nog nieuwe steunmaatregelen te treffen. Vooral onze essentiële sectoren, die fors en langdurig te lijden hebben gehad door de coronamaatregelen, willen we hiermee maximaal kansen geven op een deftige doorstart na deze nooit geziene crisis. "
Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: "Deze nieuwe premie toont aan dat de Brusselse regering achter de zwaarst getroffen bedrijven en zelfstandigen staat om hen door de crisis te helpen. In totaal is het afgelopen jaar besloten tot meer dan 700 miljoen euro aan economische steun, wat verhoudingsgewijs een enorm bedrag is in vergelijking met de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij zullen er ook zijn om de mannen en vrouwen die deze bedrijven leiden, te begeleiden wanneer zij hun activiteiten heropstarten.”
Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

Voor de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort
​Nancy Ngoma
, woordvoerder +32477756582

Voor de staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte:
​Nicolas Roelens
, woordvoerder +32485898395

Vragen over de steunmaatregelen?
Vragen over de steunmaatregelen? 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers
Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel