Teach For Brussels breidt project zij-instromers uit

Het project ‘Teach for Brussels’ heeft tijdens haar eerste jaar actief bijgedragen aan het verminderen van het lerarentekort in het secundair onderwijs in Brussel. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt daarom opnieuw een subsidiebedrag uit van 120.000 euro voor het project. Daarbovenop wordt het komende jaar onderzocht of het project kan worden uitgebreid naar het lager onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en Odisee Brussel.

‘Teach for Brussels’ is een project van de vzw ‘Teach for Belgium’ en de VGC om zij-instromers warm te maken voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en zo het lerarentekort terug te dringen. Zij-instromers zijn actief in andere sectoren dan het onderwijs en kunnen een belangrijke meerwaarde bieden als leerkracht, vooral bij knelpuntvakken zoals STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Frans en Nederlands.

Minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, is enthousiast over de ondersteuning van ‘Teach for Brussels’ om het lerarentekort terug te dringen: “We hebben net deze week een campagne met Lefto en Berry afgetrapt om ons onderwijs op een positieve manier in de kijker te plaatsen. Les geven in Brussel is uitdagend en verrijkend. Het succes van ons onderwijs steunt op de kwaliteit van de leerkrachten. Die zijn we daarvoor ontzettend dankbaar. Brussel heeft ze ook echt nodig. Zij-instromers die via Teach for Brussels ons lerarenkorps komen versterken, zijn daarom ontzettend welkom.”

Tien kandidaten stapten vorig jaar mee in het project. Als voorbereiding op hun overstap werden ze intensief gecoacht, voor ze in september vorig jaar aan de slag gingen als leerkracht. Zij krijgen gedurende twee jaar na hun start een intensieve begeleiding.

De vorming en ondersteuning helpen de deelnemende leerkrachten om te gaan met de uitdagingen van hun job. “Ik was me niet zo bewust van die onderwijskloof en eigenlijk is dat erg dat je daar niet van op de hoogte bent”, zegt Thomas (35), voordien magazijnier en afgestudeerd als master meertalige communicatie. Hij is sinds vier jaar leerkracht Nederlands voor de tweede en derde graad TSO in het Atheneum Emmanuel Hiel in Schaarbeek. “Zonder de vorming van Teach for Belgium was de kans groot dat ik na twee maanden zou zijn gestopt. Door de kracht van de community word je er echter door gehaald en altijd herinnerd aan je ‘why’: ‘Waarom doe ik het?’”

De positieve resultaten zetten de VGC ertoe aan om het project ‘Teach for Brussels’ verder te zetten en uit te breiden. Voor 2021 is het doel om opnieuw 10 leerkrachten te laten instromen in het secundair onderwijs. Er wordt ook onderzocht of het initiatief uitgebreid kan worden naar het lager onderwijs. Het Onderwijscentrum Brussel zal zijn band met ‘Teach for Brussels’ verstevigen en verder bijdragen aan de relevante initiatieven en vormingen bij ‘Teach for Belgium’. ‘Teach for Brussels’ is gericht op de beide onderwijsgemeenschappen en gaat ook op zoek naar meer verbindingen tussen het Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

Klaartje Volders
Teach for Belgium

klaartje.volders@TeachForBelgium.be
+32 484 66 94 11

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel