Skip to Content

Symbolische aftrap werf nieuwe school en passiefwoningen in hartje Brussel

Vertegenwoordigers van de Stad Brussel, de Brusselse Regering en de Vlaamse Regering hebben het symbolische startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe Nederlandstalige basisschool en 15 passiefwoningen aan de Brusselse Zennestraat. Het gaat om de eerste Nederlandstalige basisschool van de Stad Brussel binnen de vijfhoek. Er zal plaats zijn voor 240 leerlingen. Vlaams minister Ben Weyts, Brussels minister Sven Gatz, burgemeester Philippe Close en schepenen Ans Persoons en Lydia Mutyebele Ngoi gingen aan de slag met het beton.

Wat wordt er precies gebouwd in de Zennestraat?

  • De Stad Brussel bouwt op de site een Nederlandstalige basisschool met plaats voor 240 kinderen. Er komen ook 15 passiefwoningen die beheerd zullen worden door de Grondregie.
  • Het wordt de achtste Nederlandstalige basisschool van de Stad Brussel en de eerste binnen de vijfhoek (naast het aanbod van het gemeenschaps- & vrij onderwijs).
  • De werf ging in december 2021 van start. De afbraakwerken zijn ondertussen achter de rug en de opbouwfase is aangevat. Als alles goed gaat, opent de school in september 2023.
  • De plannen voor deze nieuwbouw werden getekend door architectenbureau BOB361.
  • Het bouwproject wordt uitgevoerd door aannemer Gillon in samenwerking met Louis De Waele.  

Een ingenieus ontwerp

De grote uitdaging van dit project was een volledige basisschool (kleuter en lager) en nieuwe woningen combineren op een beperkte site. Bij een schoolgebouw komt heel wat kijken: naast klassen moet er ook voldoende ruimte zijn om te spelen, eten en sporten. Een ingenieus ontwerp dat speelt met niveaus en hellingen, en 3 vrijstaande volumes combineert, maakte dit mogelijk.

De nieuwbouw ligt deels in een binnengebied, waardoor er veel aandacht ging naar het binnenbrengen van zonlicht en het dempen van geluid. De grond van de speelplaats wordt bedekt met doorlaatbaar rubber; de muren met kokosmatten wat ook verticale begroeiing toelaat. De bewoners delen een groot gemeenschappelijk terras met veel groen, wat meteen ook een buffer vormt tussen de woningen en de school.

Duurzaamheid troef

Bij haar nieuwbouwprojecten tracht de Stad Brussel exemplarisch te zijn op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing. Op het dak van de woningen en de school zullen fotovoltaïsche zonnepanelen worden geplaatst, waar dat niet zo is, voorzien we groendaken. De woningen en de school krijgen een individueel ventilatiesysteem met dubbele flux en warmteterugwinning. Het opgevangen regenwater zal worden aangewend voor het spoelen van de toiletten van zowel de school als de woningen.

Om de start van de opbouwfase te vieren, gingen de genodigden met beton aan de slag.

Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel: “Deze nieuwe Nederlandstalige school is een echte kans voor de Brusselaars. Onderwijs is onze prioriteit omdat het juist kansen creëert voor onze jongeren. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst van onze stad”.
Ans Persoons, Schepen bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: “De Stad Brussel creëert deze legislatuur in totaal 728 extra plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs. Zo’n enorme capaciteitsuitbreiding is heel hard nodig, maar ook ongezien. Het toont aan hoe belangrijk onderwijs voor dit stadsbestuur is”.
Lydia Mutyebele, Schepen bevoegd voor Grondregie: "Met dit gemengde project slaan we twee vliegen in één klap en voldoen we aan een reële vraag in centrum Brussel. Het project slaagt er niet alleen in om een architecturale harmonie te creëren tussen twee functies (school en woningen), het is ook perfect geïntegreerd in het stedelijk weefsel.”
Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: “Vlaanderen investeert bijna 2 miljoen euro om dit project mee mogelijk te maken. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is heel kwaliteitsvol én succesvol. Dat succes is mede te danken aan de vele Vlaamse investeringen van de voorbije jaren, die we ook in de komende jaren doortrekken.”
Sven Gatz, Brussels minister bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: Dit bouwproject in de Zennestraat wordt een pareltje van een school, met een bib en een turnzaal. We hopen dat de nieuwe school volgend schooljaar opengaat. Met deze en andere bouwdossiers werken we verder om de grote vraag naar meer Nederlandstalig onderwijs in Brussel in te vullen.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel