Sven Gatz opent uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht.

Sven Gatz opent uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht.

Brussels minister Sven Gatz, in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft de gerenoveerde en uitgebreide basisschool Scheutplaneet in Anderlecht officieel geopend. De school krijgt nu een dubbele capaciteit, tot 480 plaatsen.

In de levendige en groene Scheutwijk te Anderlecht ligt de vrije, katholieke basisschool Scheutplaneet. Achter de toegangspoort aan de drukke Ninoofsesteenweg, betreed je een geweldige, kansrijke school met veel zonlicht, ruime lokalen en een speelplaats van ruim drieduizend vierkante meter.

De site in Anderlecht onderging in drie jaar tijd een ware metamorfose: het schoolgebouw onderging een zeer grondige renovatie, er kwam een nieuwe sportzaal en een eerste deel van de speelplaats werd heraangelegd. De komende maanden wordt uitgekeken naar de afbraak van de oude turnzaal en de kapel en de herinrichting van de volledige speelplaats.

Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw: “Dankzij het masterplan van het schoolbestuur, waarin zowel de nieuwe sportzaal als de volledige renovatie van de bestaande school werd opgenomen, en waarin ook de toegang veiliger wordt gemaakt, wordt Scheutplaneet een onderwijsplek waar leerlingen en leerkrachten zich kunnen uitleven. Met een subsidie van de VGC van om en bij de 4,0 miljoen euro, kon het schoolbestuur dit dossier versneld uitvoeren. De verhuisbewegingen van de klassen tijdens de werken waren een uitdaging voor de school, maar dank zij de goede organisatie en de flexibiliteit van het leerkrachtenteam, de directie en de ouders, is dit voor de leerlingen goed verlopen. Een dikke proficiat."

De werken werden opgedeeld in verschillende fases, op die manier kon de school op een veilige manier blijven functioneren. Naast het schoolgebouw werd eerst een ruime turnzaal gebouwd. Na de geschiktmakingswerken in de oude turnzaal konden de kleuters daar hun intrek nemen. De leerlingen van de lagere school verhuisden naar het gelijkvloers en de kelderverdieping. Fase 1 van de renovatiewerken kon van start gaan, de eerste en tweede verdieping werd grondig aangepakt. In januari 2023 verhuisden de leerkrachten en leerlingen van de lagere school naar hun nieuwe klaslokalen, ze waren onder de indruk van hun mooie, ruime lokalen. Fase 2 van de renovatiewerken werd een feit. Minder dan één jaar later was het de beurt aan de kleuters en hun leerkrachten om hun nieuwe klaslokalen te betrekken. Wat straalden die kinderoogjes bij het zien van al dat moois. ​ ​

Zowel de klaslokalen als de administratieve ruimten, de polyvalente ruimte, het leraarslokaal, de zorglokalen en het opvanglokaal werden volledig vernieuwd. ​

“Deze nieuwe infrastructuur is werkelijk prachtig en versterkt zo onze aanwezigheid als buurtschool van de wijk Scheut. Daarnaast zijn we nu klaar om ook in de toekomst bewegingsgezind en eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen blijven realiseren voor onze ketjes,” vertelt een bijzonder trotse schooldirecteur Giovanni Truyens.

Het renovatieproject voor de school en de bouw van de nieuwe turnzaal werden gegund voor een totaalbedrag van 5,1 miljoen euro. Het bouwproject werd gerealiseerd met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), ten belope van 4,0 miljoen euro. Via het project Buitenspel van de VGC deed de school ook beroep op extra subsidies voor het aanleggen van de nieuwe speelplaats.

Ook Piet Ketele, gedelegeerd bestuurder van vzw KatOBA is opgetogen: “De renovatie is een bekroning van de ijver van generaties van bestuurders en medewerkers voor een kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in Anderlecht. We zijn de Vlaamse Gemeenschapscommissie heel dankbaar voor de financiële steun en hulp die we kregen. ​ Zonder deze steun was dit prachtige project voor onze Anderlechtse Ketjes niet mogelijk geweest.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel