Sven Gatz opent uitgebreide basisschool Boodschapinstituut Schaarbeek

Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, heeft de gerenoveerde en uitgebreide basisschool Boodschapinstituut in Schaarbeek officieel geopend. De school krijgt nu een dubbele capaciteit, tot 440 plaatsen.

Voor de renovatie combineerde de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten (KatOBA) het bestaande schoolgebouw met het aangrenzende vrijgekomen kloostergebouw van de zusters Annuntiaten in de Jan Stobbaertslaan in Schaarbeek. Het congregatiebestuur van de Annuntiaten in Heverlee verkocht het gebouw in Schaarbeek aan het schoolbestuur. Dat kloostergebouw met een nuttige vloeroppervlakte van 1.200 m² was zeer geschikt om gerenoveerd te worden tot schoolgebouw, in combinatie met de renovatiewerken die ook aan het schoolgebouw dienden te gebeuren.

De renovatie van beide gebouwen biedt bovendien de gelegenheid om de capaciteit van de basisschool te verdubbelen tot 440 plaatsen.

“Met de VGC zagen we hier ook een opportuniteit om de al gestegen capaciteitsdruk op de basisschool te verlichten”, zegt minister Gatz. “De Schaarbeekse buurt van de school is immers zeer kinderrijk en aan de school grensde ook al het kinderdagverblijf Robbedoes, dat ook via subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC tot stand was gekomen. Zo werken we ook in Schaarbeek verder aan de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs, waarvoor de vraag nog altijd zeer groot is.”

De VGC subsidieert de renovatie voor het Boodschapinstituut met 330.000 euro. Daarnaast kon KatOBA nog een beroep doen op 1,1 miljoen euro capaciteitssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en ongeveer 2 miljoen euro via AGION voor de aankoop van en werken aan het klooster via AGION.

Na de aankoop van het klooster in 2016 stelde KatOBA het architectenbureau ZAmpone architectuur aan om een volwaardige dubbele basisschool te ontwerpen. Drie jaar geleden werd daarvoor officieel de eerste steen gelegd.

De bouwwerken werden opgedeeld in drie fases. Eerst werd het klooster omgevormd tot schoolgebouw met moderne klaslokalen en polyvalente ruimtes. De school kreeg dan een nieuwe hoofdingang in de Jan Stobbaertslaan. Bij de tweede fase werd het huidige schoolgebouw aangepakt. De derde fase staat gepland voor de zomer van 2022. Dan bouwt het schoolbestuur een nieuw sanitair blok en krijgt de sportzaal een forse uitbreiding.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel