Sven Gatz opent nieuw gebouw GO! Basisschool Balder in Sint-Gillis

Nieuwbouw in de Mérodestraat biedt plaats aan 181 kinderen

Story image

De nieuwbouw van GO! Basisschool Balder kadert in de ambitie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om minstens 3.000 extra plaatsen te creëren in het Nederlandstalig basisonderwijs van het Brussels Gewest. Dankzij de nieuwe gebouwen kon de school de kleuterklassen en de 1ste graad van de lagere school ontdubbelen met een totale capaciteit van 181 kinderen. De architectuur van de gebouwen is afgestemd op de noden van het gemoderniseerd onderwijs. Vandaag vond de officiële inhuldiging van de nieuwbouw plaats in aanwezigheid van Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs, Sven Gatz.

De nieuwe gebouwen zijn ontworpen door het dmvA Architecten.  Voor de indeling van de ruimtes en de materialenkeuze werd rekening gehouden met de noden van het onderwijs van de toekomst.

Zo zijn de klassen in de kleuterafdeling verbonden met binnendeuren wat co-teaching mogelijk maakt. De keuze voor veel glas versterkt de open en transparante uitstraling.
De nieuwbouw telt 4 verdiepingen met 11 klassen waarvan 7 in het kleuteronderwijs en 4 in de lagere afdeling. Het dakterras dat ook zal dienst doen als buitenspeelplaats, biedt een indrukwekkend verzicht op Brussel.

“Het architecturaal concept van de gebouwen nodigt uit om vernieuwend samen te werken over de klassen heen. Dit merk je zeker in de kleuterafdeling omdat de klassen verbonden zijn via binnendeuren. Hierdoor kunnen de kleuterklassen aan co-teaching doen omdat de kleuters zich heel gemakkelijk kunnen verplaatsen. De nieuwe infrastructuur geeft ons letterlijk meer ruimte voor het versterken van onze opvoedkundige aanpak waarbij we streven naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind. “, aldus Kim Lagast, directeur GO! Basisschool Balder.

Brede open school

De polyvalente ruimtes waaronder de refter, de turnzaal en de opvang kunnen zeer functioneel ingezet worden om de band met de buurt te versterken.  

“De infrastructuur in de nieuwe gebouwen laat ons toe om onze ambities als open brede school te realiseren. Via de organisatie van diverse activiteiten zullen we samen met ouders, buurtbewoners en lokale organisaties kansrijke situaties creëren voor kinderen om zich te ontwikkelen tot weerbare, kritisch denkende burgers ”, aldus directeur Kim Lagast.
Minister Gatz: “Dit nieuwe schoolgebouw illustreert dat ik met de VGC ook in dit deel van Brussel tegemoet kom aan de vraag naar meer capaciteit. De voorbije jaren hebben aangetoond dat nieuwe schoolgebouwen ook de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. En ze zorgen vooral voor ademruimte en pedagogisch comfort, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Met elke fonkelnieuwe school die de deuren opent, tonen we de Brusselaars uit de buurt dat het Nederlandstalig onderwijs in onze stad investeert, zich engageert en bijdraagt aan de kwaliteit van het leven, wonen en werken.”

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel