Sven Gatz opent basisschool De Schatkist in Haren

Sven Gatz opent basisschool De Schatkist in Haren

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz heeft in Haren de nieuwbouw en renovatie van basisschool De Schatkist officieel geopend. De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs kan daarmee uitgebreid worden met 99 plaatsen, 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Het verhaal van de Schatkist in Haren begon in juli 2012, toen een eerste gesprek plaatsvond tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het schoolbestuur van de vzw School met de Bijbel De Schatkist, dat een nieuwe basisschool wou oprichten. Het schoolbestuur vond een huurpand in de Arthur Maesstraat in Haren en ging op 1 september 2015 van start met 29 kleuters en 5 leerlingen in het basisonderwijs. Op de site werden gehuurde modulaire units geplaatst om extra ruimte te creëren. In 2018 greep de school de kans om het huurpand aan te kopen.

Het schoolbestuur heeft toen een masterplan opgemaakt voor de hele ontwikkeling van de site: een renovatie van het aangekochte gebouw en een nieuwbouw voor een forse uitbreiding. Naast eigen middelen kon het schoolbestuur beschikken over investeringssubsidies van 3,9 miljoen euro van de VGC en 1,06 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap.

Duurzame ecologische houtbouw

Het schoolbestuur ging in zee met architect A2O en aannemer Floré-Van Poppel. De eerste renovatiewerken startten in september 2022. Ook de voorbereidende werken voor de nieuwbouw zijn inmiddels achter de rug. De school koos ervoor om te werken met een zogenaamde CLT-bouw. Dat is een vorm van duurzame ecologische houtbouw waarbij de panelen op voorhand worden gemaakt en op de werf als een bouwpakket in elkaar worden gestoken. ​

“Het eindresultaat van de renovatie en nieuwbouw ziet er prachtig uit”, zegt minister Sven Gatz. “Maar ik ben ook erg blij met de nieuwe capaciteitsuitbreiding van de Schatkist. De capaciteit van ons Nederlandstalig onderwijs neemt zo in Brussel weer met 99 plaatsen toe, 24 plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.”
“Vanuit onze schoolvisie bouwen we aan een veilige en warme plaats in de stad, een oase waar een kind optimaal kan leren en ontwikkelen”, aldus mevrouw Jorien Creemers, de directeur van de Schatkist. “We hebben gekozen voor zachte en natuurlijke materialen binnen en een avontuurlijke speelplaats buiten. Zo versterkt het nieuwe gebouw onze schoolvisie. We zijn dankbaar voor de steun, het vertrouwen en de investering van onze overheid om de groei van De Schatkist mogelijk te maken.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel