Sven Gatz ondersteunt scholen om kinderarmoede te bestrijden

Sven Gatz ondersteunt scholen om kinderarmoede te bestrijden

In de strijd tegen kinderarmoede zet de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zich op initiatief van minister Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, in om Nederlandstalige basis- en secundaire scholen in Brussel te ondersteunen. Voor het schooljaar 2023-2024 werd afgerond 725.000 EUR vrijgemaakt in het kader van het subsidiereglement 'schoolkosten'. Deze subsidies zijn bedoeld om scholen te helpen bij het dekken van de schoolkosten van kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Kinderarmoede blijft een prangend probleem in onze stad, waar één op de vier kinderen in armoede opgroeit. Dit plaatst hen vaak in een situatie met beperkte ontwikkelingskansen, zowel thuis als op school, waar financiële obstakels hun gelijke kansen in de weg staan. De start van het schooljaar is voor veel ouders met schoolgaande kinderen een dure periode omdat de schoolkosten op dat moment zwaar doorwegen op het gezinsbudget.

Daarom heeft minister Sven Gatz het initiatief genomen om via de VGC de schoolkosten financieel draaglijker te maken voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden.

“Dankzij deze subsidie hebben scholen de mogelijkheid om diverse schoolgerelateerde kosten te dekken, zoals schoolboeken, materiaal, schoolzwemmen, opvang, uitstappen, maaltijden en zelfs menstruatie-materialen”, aldus minister Gatz. “Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun financiële achtergrond.”

Bovendien biedt de VGC inhoudelijke ondersteuning aan scholen bij het ontwikkelen van een doordacht beleid tegen armoede en hoge schoolkosten. Scholen kunnen hiervoor terecht bij het Onderwijscentrum Brussel.

Maar liefst 158 scholen hebben een aanvraag ingediend voor het schooljaar 2023-2024.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel