Sven Gatz legt eerste steen voor uitbreiding van GO! campus Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem

Sven Gatz legt eerste steen voor uitbreiding van GO! campus Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem

Vandaag vond de eerste steenlegging plaats van een uniek nieuwbouw- en renovatieproject op de Zavelbergsite in Sint-Agatha-Berchem. Een drie verdiepingen tellende nieuwbouw die organisch verbonden is met het gerenoveerde bestaande schoolgebouw brengt het kinderdagverblijf, de kleuter- en lagere school samen onder één dak.

Een opvallend kenmerk van het gebouw is de doorgroeistructuur: kinderen kunnen er van baby tot het einde van hun lagere schooltijd school lopen. De integratie van kinderdagverblijf en school in één gebouw bevordert niet alleen de samenwerking tussen teams, maar ook de band tussen peuters en kleuters.

Het nieuwbouw- en renovatieproject werd gefinancierd door Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw, en door Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits, via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De VGC droeg 7,425 miljoen euro bij, het VIPA 1,552 miljoen.

Het verhaal van dit project begint na de overname en integratie van de wijkafdeling van de gemeentelijke basisschool Knapzak in 2022. Als gevolg daarvan ​ moest er extra ruimte gecreëerd worden voor GO! Basisschool Zavelberg. Er werd gekozen voor een nieuwbouw en renovatie van het bestaande schoolgebouw. Het oude gebouw van GO! kinderdagverblijf Zandlopertje voldeed niet meer aan de vereisten op gebied van ruimte, comfort en technische voorzieningen en moest worden gesloopt. In afwachting van de nieuwbouw zal het kinderdagverblijf op de Zavelbergsite tijdelijk gehuisvest worden in een mobiele unit, gefinancierd door de VGC.

“Capaciteitsuitbreiding, nieuwe en gerenoveerde infrastructuur en een hoge kwaliteit van het onderwijs gaan hier hand in hand”, aldus minister Gatz. “Deze basisschool, het leerkrachtenteam, de directie en de ouders, hebben ook in moeilijke omstandigheden bewezen dat ze pedagogisch sterk staan, ik kijk dan ook uit naar de toekomst, waarin zij in de beste omstandigheden met onze ketjes aan de slag kunnen gaan.”

Voor dit project werkte de scholengroep samen met het consortium DeBuild met aannemer Democo en architectenbureau OSKAR. De indeling van het gebouw is doordacht met een atrium waarin een trap de kleuterklassen op de begane grond verbindt met het kinderdagverblijf en de onthaalklassen op de eerste verdieping. De tweede verdieping herbergt klassen voor het 5de en 6de leerjaar, samen met een ruime sportzaal. Elk niveau biedt toegang tot buitenruimtes via een stalen structuur met terrassen aan de gevel. Het architecturale concept benadrukt duurzaamheid, passend bij de visie van de school. Zo zal het gebouw opgetrokken worden met gerecycleerde bakstenen en de bomen die moeten wijken voor de nieuwbouw worden elders op de site gecompenseerd door nieuw aangeplante bomen. Voor het ontwerp van de nieuwbouw werd rekening gehouden met een minimale impact op de open en groene ruimte op de site. Naast de nieuwbouw wordt de zuidvleugel van de bestaande basisschool grondig gerenoveerd, om ook daar de ruimten beter te benutten.

Dankzij dit nieuwbouw- en renovatieproject kan de school uitbreiden naar 400 leerlingen, met een maximale capaciteit van 440 leerlingen. Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 54 kinderen, met op de eerste verdieping een veilige afsluitbare speelstraat. Om de eenheid en samenwerking met de kleuter- en basisschool te benadrukken, verandert de naam van het kinderdagverblijf naar GO! kinderdagverblijf Zavelberg.

“GO! Kinderdagverblijf Zavelberg kiest voor een warme overgang tussen het kinderdagverblijf en de school”, zegt minister Hilde Crevits. “Het welbevinden en de betrokkenheid van zowel de kinderen als de medewerkers staan hierbij centraal. Die visie vertaalt zich ook in de keuzes die gemaakt zijn voor het nieuwe gebouw met aandacht voor gedeelde ruimtes die de samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de school versterken.”

Het einde van de nieuwbouwwerken is voorzien in het eerste deel van 2025, de leerlingen kunnen er op 1 september 2025 hun intrek in nemen.

”We zijn trots op dit ambitieuze project dat gerealiseerd zal worden vanuit een globale visie. Het feit dat de minister subsidies heeft toegekend nog voor we een akkoord hadden voor VIPA-middelen, onderstreept dit”, aldus nog Jurgen Wayenberg, algemeen directeur GO! Scholengroep Brussel.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image

 

 

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel