Sven Gatz legt eerste steen voor basisschool De Schatkist in Haren

Sven Gatz legt eerste steen voor basisschool De Schatkist in Haren

Brussels minister van Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw Sven Gatz legde in Haren de eerste steen voor de renovatie en nieuwbouw van basisschool De Schatkist. Als de school klaar is, kan de capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs uitgebreid worden met 99 plaatsen, 24 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs.

Het verhaal van de Schatkist in Haren begon in juli 2012, toen een eerste gesprek plaatsvond tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het schoolbestuur van de vzw School met de Bijbel De Schatkist, dat een nieuwe basisschool wou oprichten. Het schoolbestuur vond een huurpand in de Arthur Maesstraat in Haren en ging op 1 september 2015 van start met 29 kleuters en 5 leerlingen in het basisonderwijs. Op de site werden gehuurde modulaire units geplaatst om extra ruimte te creëren. In 2018 greep de school de kans om het huurpand aan te kopen.

Het schoolbestuur heeft toen een masterplan opgemaakt voor de hele ontwikkeling van de site: een renovatie van het aangekochte gebouw en een nieuwbouw voor een forse uitbreiding. Naast eigen middelen kon het schoolbestuur beschikken over investeringssubsidies van 3,9 miljoen euro van de VGC en 1,06 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap.

Duurzame ecologische houtbouw

Het schoolbestuur ging in zee met architect A2O en aannemer Floré-Van Poppel. De eerste renovatiewerken startten in september 2022. Ook de voorbereidende werken voor de nieuwbouw zijn inmiddels achter de rug. De school koos ervoor om te werken met een zogenaamde CLT-bouw. Dat is een vorm van duurzame ecologische houtbouw waarbij de panelen op voorhand worden gemaakt en op de werf als een bouwpakket in elkaar worden gestoken. Zo gaat het ook snel vooruit. Voor het einde van dit jaar al zou de volledige bouw klaar moeten zijn.

“Het eindresultaat van de renovatie en nieuwbouw ziet er op de tekeningen en illustraties alvast veelbelovend uit”, zegt minister Sven Gatz. “Maar ik ben ook erg blij met de nieuwe capaciteitsuitbreiding van de Schatkist. Als de school klaar is neemt de capaciteit van ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel weer met 99 plaatsen toe, 24 plaatsen in het kleuteronderwijs en 75 in het lager onderwijs. Ik kijk al uit naar de opening van deze prachtige nieuwbouw en renovatie!”
“Vanuit onze schoolvisie bouwen we aan een veilige en warme plaats in de stad, een oase waar een kind optimaal kan leren en ontwikkelen”, aldus mevrouw Jorien Creemers, de directeur van de Schatkist. “We hebben gekozen voor zachte en natuurlijke materialen binnen en een avontuurlijke speelplaats buiten. Zo versterkt het nieuwe gebouw onze schoolvisie. We zijn dankbaar voor de steun, het vertrouwen en de investering van onze overheid om de groei van De Schatkist mogelijk te maken.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Story image
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel