Sven Gatz krijgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Sven Gatz krijgt les in het Darija als voorbeeld van meertalig onderwijs

Brussels minister van de Promotie voor meertaligheid Sven Gatz ontving een rondleiding op de Erasmushogeschool Brussel (EhB) om kennis te maken met het meertalig onderwijs aan deze instelling. Meer specifiek betrof het de Tweetalige Lerarenopleiding Lager Onderwijs, een project dat op financiering van het Brussels Gewest kan rekenen.

EhB bouwde sinds 2016 een intensieve samenwerking uit met de Franstalige, Brusselse hogeschool Haute-Ecole Francisco Ferrer binnen hun lerarenopleiding Lager Onderwijs. Doel is om de leerkrachten die uitstromen beter voor te bereiden om zowel in het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs les te geven. Ze zijn zo voldoende gewapend om van start te gaan in een grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is. Dat dit in de smaak valt bewijzen de stijgende inschrijvingscijfers.

​Het is ook bemoedigend dat de subsidie die nu door het VGC-college wordt toegekend op initiatief van minister Gatz, zal bijdragen aan de uitbreiding van de tweetalige lerarenopleiding naar de andere educatieve bacheloropleidingen en ook kan ingezet worden voor de trajecten voor zij-instromers.

Tijdens het bezoek ging Minister Sven Gatz in gesprek met studenten die les kregen via de CLILL-onderwijsmethode. Bij deze methode krijgen studenten een niet-taalvak in een andere taal. Minister Gatz nam zelf deel aan een praktijkles over taal in Brussel in het Darija (Marokkaans Arabisch).

“Met de VGC ijveren we er alleszins voor om de aangehaalde methodieken zoals CLIL te blijven ondersteunen”, ​ zei minister Sven Gatz. “In ons Nederlandstalig onderwijs in Brussel is de verdere ontwikkeling van initiatieven rond meertaligheid immers een no-brainer. De toekomst in Brussel is meertalig.”

Ook ging de minister langs in het Wonderlab, een succesvolle proeftuin van de Educatieve bachelor Kleuteronderwijs om jonge kinderen in contact te brengen met wetenschap. Bijzonder is hier de uitgebreide, meertalige samenwerking op Brussels én Europees niveau.

“We zijn blij met de steun van de VGC” zegt Pieter De Witte, opleidingshoofd Educatieve bachelor Lager Onderwijs. “We hebben hierdoor heel wat projecten lopen waarbij we inzetten op meertaligheid. Onze studenten worden versterkt in het Nederlands door gebruik te maken van Taalontwikkelend Lesgeven als methodiek. Binnen de lerarenopleiding geven we ook specifieke onderwijsaanpakken mee zoals CLIL en veeltalig lesgeven. De toekomstige leerkrachten leren zo om kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlandstalig te ondersteunen.”

Dit alles kadert in het inclusief onderwijsbeleid van de hogeschool met aandacht voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven biedt EhB de studenten taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, en omarmt zij de meertaligheid. Ook is er onderzoek naar meertaligheid, met als doel om de wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel