Brusselse regering zorgt voor steunmaatregelen voor hotels en apparthotels naar aanleiding van coronacrisis.

De maatregelen die niet alleen in België, maar ook in de rest van de wereld zijn genomen in de context van de Covid-19 crisis hebben ertoe geleid dat de toeristische industrie zo goed als helemaal tot stilstand is gekomen. Deze schok is vooral hard aangekomen in het verblijfstoerisme, dat goed is voor een jaarlijks cijfer van 1,2 miljard euro in het Brussels Gewest. Iets minder dan de helft van dat bedrag (48%) wordt gegenereerd door de logies, waar de bezettingsgraad voor de zomermaanden (juli en augustus) momenteel geraamd wordt op om en bij de  8%.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren de logies vaak toe aan internationale investeerders of financiële fondsen. De uitbaters daarentegen zijn vaak lokaal en bijzonder kwetsbaar, omdat ze niet over eigen activa beschikken.

Tal van uitbaters dreigen door het wegvallen van hun inkomsten sinds begin maart snel af te stevenen op een faillissement. Dit is een situatie die om meerdere redenen absoluut moet worden vermeden: de noodzaak een volledig aanbod te behouden zodat verder professionele evenementen kunnen blijven plaatsvinden, de vele werknemers in de logiessector beschermen, vermijden dat er stadskankers ontstaan en het imago van de hoofdstad van Europa vrijwaren.

Daarom heeft de Brusselse Regering beslist om uitbaters van hotels en aparthotels te ondersteunen met een uitzonderlijke toelage. Deze moet ertoe bijdragen dat ze deze crisisperiode kunnen overbruggen en kunnen heropenen zodra de gezondheidssituatie dit toelaat.  Het betreft een forfaitaire toelage van 200€ per kamer en per maand (van half april tot eind augustus) waarmee zij een deel van de vaste kosten kunnen dekken (veiligheid, technisch onderhoud, personeelskosten, verzekeringen, energiekosten enz.). De premie wordt uitgekeerd aan hotels en aparthotels op basis van nauwkeurige selectievoorwaarden.

Daarnaast wordt ook een bedrag van 600.000€ toegekend aan het opleidingscentrum Horeca Be Pro om het opleidingsaanbod voor horecapersoneel te verbreden. Langs deze weg kunnen de werknemers en werkzoekenden van de sector hun vaardigheden uitbreiden en rekenen op begeleiding en ondersteuning bij hun beroepsomschakeling.

Story image

Meer info:

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

Voor de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi VERVOORT -Zeynep Balci, Woordvoerster +32498816514


Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel