Standard&Poors behoudt rating voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 24 maart 2023 heeft de kredietbeoordelaar Standard and Poors (S&P) zijn rating bekendgemaakt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is een evaluatie van de kredietwaardigheid van de regio. De kredietbeoordelaar behoudt de vorige AA-rating van september met een negatieve outlook.

Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Ik ben tevreden dat de rating standhoudt. We komen immers uit zeer woelige jaren: we beleefden een ongeziene gezondheidscrisis en toen die voorbij was, brak de oorlog in Oekraïne uit, met een vluchtelingencrisis en sterk oplopende inflatie voor gevolg. Dat we de AA-rating behouden, betekent dat we S&P hebben kunnen overtuigen met ons financieel en begrotingsbeleid.”

Gatz blijft vastbesloten om het in de Brusselse regering afgesproken begrotingstraject aan te houden en te respecteren, om zo snel mogelijk terug een evenwicht te kunnen bereiken. Dit betekent een evenwicht in 2024, exclusief de strategische investeringen.

Het BHG zal de administratie hervormen met het Optirisprogramma en de begrotingsregels moderniseren met het Optimistprogramma. Daarnaast zullen de spending reviews verdergezet worden, met dit jaar de focus op de kinderbijslag en het economisch innovatiebeleid. Uiteraard zal de Brusselse regering ook besparingen op de lopende uitgaven blijven doorvoeren.

Aangezien S&P bijzondere aandacht besteedt aan het schuldbeheer, is het evident dat het Brussels gewest de schuldgroei onder controle moet houden en de schuld zelfs moet verminderen. Daartoe legde Gatz concrete scenario’s op de tafel van de Brusselse ministerraad om na 2024 de strategische investeringen opnieuw binnen de begroting op te nemen.

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image
Financiën en Begroting
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel