Persuitnodiging : Minister Sven Gatz huldigt GO! Basisschool Eugeen Laermans in

Samen met het schoolbestuur en het schoolteam huldigt Brussels minister Sven Gatz, in het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw, de GO! Basisschool Eugeen Laeremans in. De pers wordt hierbij vriendelijk uitgenodigd.

De nieuwe school biedt plaats aan ongeveer 220 leerlingen. De nieuwbouw is het resultaat van een co-financiering van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en het GO! voor een totaal bedrag van ongeveer 7,2 miljoen euro. De school bevindt zich nabij het Weststation op de voormalige industriële site waar de prestigieuze EKLA woontoren gevestigd is.

PraktischDe inhuldiging van de basisschool Eugeen Laermans vindt plaats op woensdag 17 november 2021 om 10u30. De pers is welkom op de Ninoofsesteenweg 191 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Gelieve uw komst te melden bij Eva Vanhengel ([email protected]), de woordvoerster van minister Gatz en de geldende coronamaatregelen te respecteren. ​

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel