(correctie) Persuitnodiging : Inhuldiging St-Michel campus uitgesteld wegens coronarestricties

Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, opent op woensdag 1 december 2021 de onderwijscampus St. Michel in Molenbeek.

Op de nieuwe campus hebben vorig schooljaar twee secundaire scholen hun intrek genomen: GO! 4 cITy van het Gemeenschapsonderwijs en het Imelda-instituut van de vzw KATOBA (Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten). Samen kunnen de scholen maximaal 1.400 leerlingen tellen.

De realisatie van de campus gebeurde in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en kwam tot stand via een publiek-private samenwerking met Kairos NV. Dit ambitieuze onderwijsproject, het omvormen van een oud depot van St. Michel naar een gloednieuwe passiefbouwcampus voor secundair onderwijs, kostte ruim 40 miljoen euro.

Programma

14.00  Onthaal

14.15  Toespraken

14.40 Onthulling van de inhuldigingsplaten

14.45 Start rondleiding en receptie

16.00 Einde

Journalisten die de opening wensen bij te wonen, worden verzocht zich in te schrijven bij Eva Vanhengel, woordvoerster van minister Gatz (evanhengel@gov.brussels). Voor toegang tot het event zijn een Covid Safe Ticket en een mondmasker verplicht.

Story image

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel