Oplossing voor Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience

Oplossing voor Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience

Na de sluiting van enkele klassen in de Schaarbeekse basisschool Hendrik Conscience organiseerde Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs, een overleg tussen de inrichtende macht van de school, GO! Scholengroep Brussel, de VGC en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ten einde de sluiting van de klassen in de school terug te draaien. De ouders werden hiervan al ingelicht.

Minister Gatz had op 8 maart jl. in de Raad van de VGC nog verklaard dat hij een ultieme poging wilde ondernemen om een oplossing voor de Schaarbeekse school te vinden. Die is er intussen.

Er is overeengekomen dat de school tot aan de paasvakantie kan rekenen op de steun van het OCB in de vorm van co-teaching. Nog voor de paasvakantie start er een nieuwe leerkracht in de school en bovendien zal na de paasvakantie een leerkracht terugkeren uit zwangerschapsverlof. Met deze aanvullende ondersteuning, samen met de voorwaarde dat er geen verdere uitval van leerkrachten plaatsvindt, zal de school haar normale werking kunnen voortzetten na de paasvakantie.

“Met deze oplossing zijn we er met het Go!, het OCB en de school zelf voor geslaagd een dringend probleem op te lossen tot de zomervakantie”, aldus minister Gatz. “Maar het spreekt voor zich dat het lerarentekort ook in andere scholen nijpend is. Ik besef dat we niet voor elk soortgelijk probleem meteen een oplossing gaan vinden.”
“We zijn zeer blij dat er een oplossing gevonden werd voor de school”, zegt Jurgen Wayenberg van de Go! Scholengroep Brussel. “Het valt immers zeer moeilijk uit te leggen aan leerlingen en ouders waarom we vragen om midden in het schooljaar van school te veranderen. Met deze voorzichtige oplossing hopen we dat de rust kan weerkeren en dat de school haar normale werking kan verderzetten.”

Het lerarentekort is een probleem dat zich in heel het Vlaams onderwijs stelt, maar ook in het Nederlandstalig onderwijs in de Brusselse regio. Dankzij de vele nieuwe scholen die deze en in de vorige legislatuur in Brussel werden gebouwd, kwamen er ook veel nieuwe leerkrachten naar Brussel, van wie er velen fier zijn om in zo’n superdiverse samenleving les te mogen geven.

“We slaagden er al in om zo’n 150 zij-instromers te overtuigen om aan een onderwijsloopbaan te beginnen in onze Brusselse scholen”, aldus Gatz nog. “Maar toch wil ik nog eens aan de Vlaamse Onderwijsminister Ben Weyts vragen om in middelen te voorzien voor een Brusselpremie voor leerkrachten die bereid zijn om in het Brussels Gewest les te komen geven. Een extra financiële ondersteuning is verantwoord in een complexere grootstedelijke onderwijsomgeving. Hoewel we inspanningen zullen blijven leveren om het lerarentekort te verminderen, is het zonder die premie moeilijker om leerkrachten naar Brussel te halen en ze daar te houden.” ​

Contacteer voor meer informatie

Karin Struys

Communicatieverantwoordelijke

E-mail: [email protected]

GSM +32(0)488 08 37 79

Peter Dejaegher Woordvoerder / porte-parole a.i.
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel