Ook Brusselaars krijgen 2 maanden extra om onroerende voorheffing te betalen

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz heeft beslist om eigenaars van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dit jaar twee maanden extra tijd te geven om hun onroerende voorheffing te betalen.

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden door de administratie (Brussel Fiscaliteit) vanaf de zomer verstuurd. Volgens de huidige procedure hebben Brusselaars dan twee maanden tijd om de onroerende voorheffing te betalen. Wanneer ze dit via een afbetalingsplan wensen te doen, kan dit over een langere periode worden gespreid.

Brussels minister van Financiën Sven Gatz besliste beide betalingstermijnen met twee maanden te verlengen: tot vier maanden dus voor de normale procedure en gespreid over zes maanden voor wie een afbetalingsplan nodig heeft.

Minister van Financiën en Begroting Sven Gatz: “Ik begrijp dat het tijdens de coronacrisis voor sommige eigenaars niet evident is om alle facturen tijdig te kunnen betalen. Door de deadlines voor het betalen van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen, hopen we de Brusselaar wat meer financiële ruimte te kunnen geven. Om de burgers in ons land zoveel mogelijk gelijk te behandelen, volgen we zo het extra uitstel van twee maanden voor fiscale aangelegenheden dat de federale overheid heeft ingevoerd.”
Story image

 

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Financiën en Begroting Coronamaatregelen
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel