Nieuwe subsidielijn VGC stimuleert leesplezier in Brusselse scholen

Nieuwe subsidielijn VGC stimuleert leesplezier in Brusselse scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil kinderen en jongeren meer aan het lezen zetten. Daarom voorziet Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, in extra middelen waarmee Nederlandstalige basisscholen in Brussel boeken, strips, luisterboeken of e-readers kunnen aankopen.  

Het belang van lezen kan niet overschat worden: het vormt de basis voor effectief leren, het verrijkt de woordenschat, verhoogt het concentratievermogen en draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Bovendien stimuleert het de verbeeldingskracht, brengt het plezier en opent het deuren naar nieuwe werelden en interesses.

‘Lezen ligt aan de basis van de taalontwikkeling van kinderen en aan de kansen die ze krijgen op school en in de maatschappij. Lezen is gewoon ook leuk om te doen en het helpt kinderen bovendien anderen beter te begrijpen’, aldus Sven Gatz, die zelf ook een fervent lezer is. ‘Hoe groter het leesplezier, hoe beter de leesvaardigheid.’

De VGC geeft basisscholen en scholen van het buitengewoon basisonderwijs een bedrag per leerling dat ze mogen besteden aan allerlei leesmaterialen en e-readers. Samen goed voor 200.000 euro. Hiermee kunnen scholen hun schoolbibliotheek uitbreiden met een gevarieerde en actuele collectie die aansluit bij de leefwereld en interesses van de kinderen. De leesmaterialen kunnen niet alleen gebruikt worden in de les, maar ook tijdens de speeltijd en in de opvang op school.

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel