Nieuwe start voor Platform deeltijds kunstonderwijs Brussel

Op voorstel van minister Sven Gatz heeft het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beslist een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO). Vzw SDKO is een platform dat 11 Nederlandstalige Brusselse academies van het deeltijds kunstonderwijs verenigt en ondersteunt. Met de subsidie helpt de VGC zorgen voor de continuïteit van de werking van dit platform, die een hele tijd onzeker was.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs: "Met deze subsidie kan het SDKO nog beter de belangen van de DKO’s behartigen, nuttige informatie over het kunstonderwijs ontsluiten en bundelen, het aanbod in de DKO-scholen promoten en meer samenwerking tussen onze kunstenscholen tot stand brengen. Ik verwacht dat SDKO de megafoon van het Brussels kunstonderwijs wordt!”

De koepel gaat ook de kwaliteit van het onderwijsaanbod in de academies ondersteunen. Hiervoor zal het platform een analyse maken van de noden van de Brusselse academies op het vlak van inhoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

SDKO zal ook acties opzetten om meer leerlingen aan te trekken voor het kunstenonderwijs en dit sterker in het Brussels kunstengebeuren inbedden. Er zal ook nauwer worden samengewerkt met het basis-, het secundair en het hoger onderwijs. Om het imago van de Brusselse academies te versterken en deze doelstellingen te helpen realiseren, komt er een nieuwe website van het platform, met het volledige aanbod en de activiteiten.

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel