Nieuwe speelplaats voor twee Nederlandstalige scholen in Brussel

Het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht en basisschool De Schatkist in Haren kunnen dankzij een BuitenSpel-subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hun speelplaats vernieuwen. Met een totale subsidie van 200.000 euro kunnen de twee scholen hun speelplaats renoveren en omvormen tot een creatieve en uitdagende plek.

Het Sint-Guido-Instituut in Anderlecht gaat haar speelplaats opdelen in meerdere zones met sportmogelijkheden, een amfitheater met banken en een educatieve tuin.
Basisschool De Schatkist in Haren wil een voormalig parkeerterrein ombouwen tot een leuke plek voor de kinderen. De school maakt ruimte voor een buitenklas, een groene klim- en klauterzone, een moestuin en een dakspeelplaats.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Het subsidiekader ‘BuitenSpel’ blijft populair. Met deze twee dossiers werden nu al in totaal voor 126 schoolspeelplaatsen werden de voorbije jaren subsidies goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 12.143.253 euro. Het leuke aan BuitenSpel is dat elk dossier anders is omdat elke speelplaats op maat van de school vorm krijgt, via overleg tussen leerlingen, ouders en schoolteam. Bovendien wordt aan de scholen ook gevraagd om de speelplaats buiten de schooluren maximaal open te stellen voor de buurt."

Bekijk de eerder gerealiseerde projecten van BuitenSpel op onderstaande website:

Story image
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel