Nieuwe speelplaats voor GO! basisschool Kasteel Beiaard in Neder-Over-Heembeek

GO! basisschool Kasteel Beiaard in Neder-Over-Heembeek kan dankzij een BuitenSpel-subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) haar speelplaats vernieuwen.

De nieuwe speelplaats van GO! basisschool Beiaard wordt een aantrekkelijke, veilige en conflictvrije ruimte. Er komt een buitenklas met podium, een steltenparcours en een fietszone. Er is ook veel aandacht voor groen met een speelweide en een moestuin. De nieuwe speelplaats biedt kinderen maximale ontplooiingskansen.

Wat is de subsidie BuitenSpel?

BuitenSpel is een subsidie voor een uitdagende speelplaats vanuit de VGC. Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen een subsidie van de VGC krijgen om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.

Minister Sven Gatz, in het VGC-college bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs en Scholenbouw: “Dit speelplaatsdossier is al het 127ste waarvoor we via BuitenSpel subsidies hebben verleend. Over de jaren heen hebben we op die manier in totaal 12.243.253 euro besteed aan het vernieuwen van de speelplaatsen in onze Nederlandstalige scholen. Voor al die scholen is of wordt de nieuwe speelplaats een heus visitekaartje: elke speelplaats krijgt immers een inrichting op maat van de school zelf, via overleg tussen leerlingen, ouders en schoolteam. Bovendien vragen we de scholen om de speelplaats ook buiten de schooluren maximaal open te stellen voor de buurt."

Bekijk de eerder gerealiseerde projecten van BuitenSpel hier:

Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole

 

 

 

 

Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel