Nieuwe speelplaats voor basisschool Paviljoen Schaarbeek ingehuldigd

Nieuwe speelplaats voor basisschool Paviljoen Schaarbeek ingehuldigd

In aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs en Scholenbouw, burgemeester Cécile Jodogne, de schepen van Nederlandstalige aangelegenheden Adelheid Byttebier en de schepen van Gebouwen Vincent Vanhalewijn, werd in de gemeentelijke basisschool Paviljoen de nieuwe speelplaats officieel ingehuldigd.

Basisschool Paviljoen startte 5 jaar geleden op deze site, dank zij een cofinanciering tussen de gemeente, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Een mooi voorbeeld van een geslaagd project, dat onmiddellijk sterk uit de startblokken schoot. Na de bouw van de nieuwe school, besliste de gemeente om ook de speelplaats aan te pakken. Dankzij de inspanningen van de gemeente en een ‘Buitenspel’-subsidie van 100.000 EUR kon de kale vlakte omgebouwd worden tot een uitdagende speelplaats. Ze werd ingehuldigd met de fanfare op kop en een boomplanting op de koop toe.

“Het bijzondere aan deze speelplaats is ook dat ze gedeeld wordt met het Franstalig onderwijs”, zei minister Gatz. “Gedeelde investeringen maken gedeeld speelplezier. En deze speelplaats bestaat uit verschillende zones, elk met een eigen focus, die interactie uitlokt tussen de kinderen en hen een breed spelaanbod aanbiedt. Ook de moestuin kreeg alle aandacht, om stadskinderen dichter bij het natuurlijk proces van planten, verzorgen en oogsten te brengen.”

Onder impuls van minister Gatz blijft de VGC scholen ondersteunen om hun pedagogische project sterker te maken, met renovaties van schoolgebouwen, refters en leraarskamers en ook met de vernieuwing van speelplaatsen. Die subsidielijn verhoogt het sport-, spel- én leerplezier van leerlingen.

Met de VGC blijft minister Gatz uiteraard ook inzetten op het bouwen van schoolgebouwen. De laatste jaren komen daarbij ook en vooral het secundair onderwijs aan bod. Maar er wordt ook geïnvesteerd op het renoveren van bestaande schoolgebouwen om ze klaar te maken voor de toekomst, met lage energiekosten voor de school en goed voor het klimaat.

Dit speelplaatsproject is het resultaat van een intense samenwerking tussen een Nederlandstalige en een Franstalige school die er slaagden om van bij de ontwerpfase samen na te denken over hun droomspeelplaats. “De speelplaats wordt opgedeeld in verschillende zones met elk een eigen focus: groen, water, beweging, gesprek”, zegt Adelheid Byttebier. “Op die manier willen we inspelen op de verschillende talenten van onze kinderen.”
Ook burgemeester Jodogne is in haar nopjes: “dit nieuwe speelplaatsproject zal interactie uitlokken tussen leerlingen van beide scholen. Zo creëren we op een speelse manier oefenkansen Nederlands tijdens de speeltijd.”
“Deze vergroende en onthardde speelplaats zal zorgen voor natuurlijke verkoeling, een betere infiltratie van het regenwater en een aangenamere leefomgeving op school” besluit Vincent Vanhalewyn, Schaarbeeks schepen van Gebouwen.
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel