Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Nieuwe onderwijscampus STREAM viert haar meiboom

Het planten van een meiboom is een eeuwenoude traditie en staat symbool voor voorspoed en geluk voor een nieuwbouwproject. Geworteld in vruchtbaarheid, wordt met een meiboom bij de afwerking van de ruwbouw, op het hoogste punt, geklonken op een goede voortgang en afloop.

In deze fase bevindt zich nu de nieuwe onderwijscampus STREAM, een groot PPS-bouwproject van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC sloot een akkoord met GO! Scholengroep Brussel om er een secundaire school in te richten van om en bij de 800 leerlingen en met de gemeente Anderlecht werd afgesproken dat zij een basisschool van 480 leerlingen en een crèche van 48 kinderen opricht.

“Het is een krachttoer om deze campus STREAM, van 21.000 m², met een kinderdagverblijf, een basisschool en een secundaire school uit de grond te stampen” geeft Brussels minister Sven Gatz, in de VGC bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw mee. “De VGC en de schoolbesturen – het GO! en de gemeente Anderlecht – zijn al gestart met de ontwikkeling van een pedagogische project voor 1.280 leerlingen en zullen 1 september 2025 deze nieuwe campus in gebruik nemen.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image
Story image
Story image
Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel