Nieuwe Nederlandstalige secundaire school in Brussel biedt op termijn 850 extra plaatsen

In de Pierre Van Humbeekstraat in Sint-Jans-Molenbeek werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe, Nederlandstalige middelbare jezuïetenschool. De Egied Van Broeckhovenhovenschool opent in september 2023 de deuren en zal op termijn plaats bieden aan 850 leerlingen in het ASO-, BSO- én TSO-onderwijs.

De Egied Van Broeckhovenschool is een van de 42 ‘Scholen van Morgen’ die via het Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) project van de Vlaamse Overheid gefinancierd worden.

“Vlaanderen investeert volop in extra plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De voorbije 10 jaar kwamen er zo al 8.000 plaatsen bij in Brussel. De nieuwe Egied Van Broeckhovenschool in Molenbeek doet daar nog 850 extra plaatsen bovenop. We investeren in totaal 550 miljoen euro in een DBFM-programma dat via publiek-private-samenwerking in heel Vlaanderen en Brussel nieuwe scholen realiseert”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Kansen en perspectief bieden

“De Egied Van Broeckhovenschool wordt geen klassiek college”, zegt Eddy Van de Velde, directeur van de scholengroep Ignatius Scholen in Beweging (ISB), die deze nieuwe school bouwt. “De leerlingen zullen er kunnen kiezen uit een ruim ASO-, TSO- en BSO-aanbod binnen de domeinen ‘Science, Technology, Engineering & Maths’ (STEM) en het zorgdomein ‘Maatschappij en Welzijn’.”
“De school biedt een antwoord op de demografische druk die zich in Brussel alsmaar meer laat voelen op het secundair onderwijs”, vertelt Sven Gatz, Minister van Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Dat de school daarbij doorstroomrichtingen en arbeidsmarktgerichte opleidingen naast mekaar aanbiedt binnen het concept van een domeinschool biedt maximale ontwikkelingskansen voor iedere leerling en kan vroegtijdige schooluitval voorkomen.”

Bewuste keuze

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux is blij dat dit project van start gaat:

“De oprichting van deze nieuwe school versterkt het aanbod aan technisch en beroepsonderwijs in Molenbeek. Wij zijn een van de jongste gemeenten van België. De toekomstige Egied Van Broeckhovenschool komt tegemoet aan die belangrijke uitdaging: jongeren een kwaliteitsvolle en kwalificerende opleiding aanbieden."

Open huis

Ook buiten de schooluren wordt de Egied Van Broeckhovenschool een ontmoetingsplek voor Brusselse jongeren.

“De doelstelling van deze nieuwe school is ruimer dan enkel onderwijs aanbieden”, zegt Pascal Smet, Staatssecretaris van Stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Door samenwerkingsovereenkomsten met o.a. jeugdwerking en sportverenigingen wil de school een concrete invulling geven aan het concept ‘brede school’ alsook een actieve rol spelen in de opbouw van een sociaal weefsel.”
“We willen de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in onze stad versterken en  hen maximale ontwikkelingskansen geven”, vult Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding aan. “Met het engagement van het schoolbestuur om het gebouw ook te delen met het Nederlandstalige netwerk zorgen ze bovendien voor maximale benutting en bijkomende ontmoetingsplekken in onze hoofdstad.”

Over de bouw

De stedenbouwkundige vergunning voor Egied is afgeleverd en het Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) project werd ook definitief toegewezen aan het consortium ABC02, dat samengesteld is uit Alheembouw NV en Invesis i.s.m. B2Ai architects, VK Architects & Engineers en BAM FM.


​Het gebouw zal ook architecturaal een eigentijdse invulling krijgen.

“Het klassieke systeem van klassen en gangen past niet langer bij onderwijsvormen zoals co-teaching, met vernieuwde IT-technieken”, zegt Pieterjan Vermoortel, CEO B2Ai architects, dat de plannen voor de school ontworpen heeft. “De school van de toekomst is er een met flexibele klaslokalen, waartoe ook de ruimten buiten de schoolmuren behoren. Dit stimuleert de interactie tussen de school en haar omgeving. Het nieuwe gebouw van de Egied van Broeckhoven school in Sint-Jans-Molenbeek zal een schoolvoorbeeld zijn van deze filosofie: de school is de schakel tussen de stad en de maatschappij.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole
Story image
Story image
Story image
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel