Nieuwe erkenning voor 68 lokale radio’s

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Mediaminister Sven Gatz ingestemd met een erkenningsgolf van 68 lokale radio’s. Omdat in het hervormde frequentieplan heel wat frequenties voor de lokale zenders werden gebundeld in nieuwe pakketten, zullen de erkende lokale radiostations een groter luisterpubliek kunnen aanspreken en economisch leefbaarder zijn dan de huidige.

Sven Gatz: “Deze erkenningen kaderen in een grote hervorming van het gehele radiolandschap. Een hervorming die nodig is om Vlaanderen zoals de rest van Europa voor te bereiden op de komst van een digitaal radiolandschap via DAB+. Daarnaast wil ik  de luisteraars meer keuze bieden met extra commerciële en sterkere lokale radiozenders. In het nieuwe radiolandschap behouden we straks de vijf zenders van de VRT: Radio 1, Radio 2, Klara, MNM en Studio Brussel. Ook de drie grote bestaande commerciële radio’s blijven uitzenden, nl. Joe FM, Qmusic en Nostalgie. In 2018 komen er vier nieuwe commerciële semi-landelijke netwerkradio’s bij. Het gaat om S-Radio, VBRO, HIT! en Stadsradio Vlaanderen, die het keuzeaanbod vergroten. Met de beslissing van vandaag erkennen we 68 lokale radio’s. De Brusselse stadsradio Bruzz kan op zijn huidige frequentie blijven uitzenden.”

Digitale omschakeling

Eerder heeft minister van Media Sven Gatz al beslist om de erkenningen van de publieke en commerciële radiozenders te verlengen tot 2021 op voorwaarde dat ze uitzenden (ten laatste 1 september 2018) op digitale radio en de doorbraak van DAB+ helpen stimuleren. De zenders van de openbare omroep zitten sinds oktober al op DAB+.

In heel Europa is de digitale hervorming van de radio aan de gang. Door na de publieke ook de landelijke commerciële radiostations een tijdpad naar digitale radio te geven, zorgen we ervoor dat Vlaanderen in Europa mee is. Radio-uitzendingen op DAB+ hebben een betere kwaliteit. Bovendien laat DAB+ toe om meer radiostations te creëren die in heel Vlaanderen comfortabel te beluisteren zijn.

De lokale radio’s blijven de komende jaren via FM uitzenden. De nieuwe semi-landelijke netwerkradio’s beginnen op FM, maar zullen op korte termijn ook digitaal moeten uitzenden.

Erkenning 68 Lokale radio’s

Met de erkenningen van de nieuwe lokale radio’s vandaag heeft de minister erover gewaakt dat zij hun verbindende rol in het gemeenschapsleven zullen kunnen blijven spelen. Ze behouden een lokale verankering, die voor sommige radio’s  groter zal zijn dan één gemeente of stadsregio. Er zal ook meer keuze zijn in de steden. Dat geeft zenders die dat wensen ook de kans om zich sterker te profileren op thema’s: op nieuws, een jongerenaanbod, cultuur of burgerparticipatie bijvoorbeeld.

In totaal waren er 123 frequentiepakketten voor lokale radio te erkennen. Voor 13 pakketten waren er geen kandidaten. Voor 110 pakketten waren er 221 ontvankelijke aanvragen. In juli werden al 35 frequentiepakketten toegewezen aan de radiostations waarvoor maar één kandidaat zich had gemeld die voldeed aan de erkenningscriteria. Er bleven 75 pakketten te erkennen, waarvan 68 vandaag worden toegekend.

Het was in de voorbije erkenningsronde helaas niet mogelijk om voor alle ter beschikking gestelde frequentiepakketten een kwalitatief voldoende sterk radiostation te kiezen dat aan alle criteria voldeed. Zo hadden bepaalde kandidaat-radio’s tijdens de loop van de procedure tot erkenning wijzigingen aangebracht aan de samenstelling van hun bestuursorganen, waardoor het niet meer mogelijk was na te gaan of ze nog aan alle erkenningsvoorwaarden voldeden. Daardoor werden 6 lokale frequentiepakketten niet toegewezen. Eén frequentiepakket kon niet worden toegewezen omdat de kandidaat al twee andere verworven heeft, wat het maximum toegelaten aantal is. Voor deze frequentiepakketten zal minister Gatz volgend jaar een extra erkenningsronde organiseren.

De erkende radiostations kunnen nu een zendvergunning aanvragen bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Vergunde stations kunnen vanaf 1 januari 2018 in de ether.

In bijlage vindt u een lijst met de erkende radiostations per provincie.  

Meer informatie over de toekenningen van de 35 lokale radio’s die al eerder een erkenning hebben gekregen: https://svengatz.prezly.com/gatz-erkent-eerste-35-lokale-radios

Meer informatie over de vier nieuwe netwerkradio”s: https://svengatz.prezly.com/nieuwe-commerciele-radio-voor-vrouwen-op-komst

Alle officiële documenten over de beslissing vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Media: https://cjsm.be/media/themas/mediadecreet/radio-erkenningen

Voor verdere informatie over de hervorming van het radiolandschap kan u terecht via de Q&A: http://www.svengatz.be/radiolandschap/

Contacteer ons
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Eva Vanhengel Woordvoerder Sven Gatz, Kabinet Gatz
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel