Nieuwe en vernieuwde Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Ganshoren opent deuren

Nieuwe en vernieuwde Vrije Basisschool Sint-Lutgardis Ganshoren opent deuren

Op dinsdag 27 februari heeft de Vrije Basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren haar deuren geopend om haar nieuwe en vernieuwde gebouwen trots te laten zien. Na een intensieve verbouwing van maar liefst 3,5 jaar is de school klaar om leerlingen, hun ouders en de stad te verwelkomen in haar mooie nieuwe klassen. De VGC maakte hiervoor 1,4 miljoen euro vrij.

De werken begonnen met de sloop van de oude zaal Familia, een plaats waar heel veel bewoners van Ganshoren mooie momenten hebben meegemaakt. De zaal was echter in slechte staat en heeft nu plaatsgemaakt voor een moderne en mooie school en een nieuwe polyvalente ruimte die dienst zal doen als refter, feestzaal en turnzaal. Deze zaal zal ook beschikbaar zijn voor lokale jeugdbewegingen, GC de Zeyp en de sportdienst, waarmee de school goede relaties onderhoudt. Zo wordt de geest van zaal Familia verdergezet.

Voor Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), is dit alweer een schoolvoorbeeld van hoe in Brussel aan infrastructuur, capaciteit en kwaliteit van het onderwijs wordt gewerkt: “Oude schoolgebouwen worden vervangen door passiefbouw en een infrastructuur die klaar is voor een duurzame toekomst. Hiermee kan de school worden uitgebreid en is er voor 439 leerlingen plaats. Bovendien kunnen de zalen tijdens en na de schooluren worden opengesteld. Goed voor de buurt en goed voor het klimaat.”

Het oude schoolgebouw in het midden van de site, is uitgebreid en volledig aangepast aan de onderwijsnoden van de 21ste eeuw. En ook aan de Jan De Greef-straat zijn de gebouwen volledig gestript en vernieuwd. De gebouwen zijn nu energiezuiniger, met ventilatie, zuinige verlichting en een regenwater-recuperatie voor de toiletten. De speelplaats aan de zuidzijde is prachtig heraangelegd. Die aan de Noordzijde volgt later dit jaar.

De VBS Sint-Lutgardis, die al een lange geschiedenis in Ganshoren heeft, staat bekend als een voortreffelijke school. We zorgen er nu voor dat de school niet alleen een rijke geschiedenis heeft maar ook een mooie toekomst tegemoet gaat. Dankzij de toevoeging van extra klassen, kan de school nog meer Brusselse kinderen verwelkomen voor hun eerste onderwijsstappen.

“Vlaanderen heeft hier ongeveer € 3,5 miljoen geïnvesteerd, het leeuwendeel van de totale kostprijs”, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een sterk merk, gekenmerkt door kwaliteit. Daar horen ook kwaliteitsvolle schoolgebouwen bij. VBS Sint-Lutgardis zal nu nog meer het hart van de buurt zijn, ook na de schooluren als de lokale verenigingen er terecht kunnen."
Chris Wyns, voorzitter van het schoolbestuur, merkt op: “Het was een moeilijke werf die voor heel wat vertraging heeft gezorgd en de inflatie heeft de kosten enorm doen stijgen. We hebben als schoolbestuur heel fors moeten investeren, maar het resultaat is het gelukkig absoluut waard. We zijn de Vlaamse Gemeenschap dankbaar voor de subsidies en willen in het bijzonder de VGC bedanken voor de extra ondersteuning die we, toen de kostprijs maar bleef stijgen, van hen gekregen hebben.”
Eva Vanhengel Woordvoerder / porte-parole, Kabinet van Minister Sven Gatz
Story image
Story image
Story image

 

 

 

 

Nederlandstalig Onderwijs
Over Sven Gatz

Sven Gatz
Brussels minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Meertaligheid en Nederlandstalig Onderwijs

Kunstlaan 9
1210 Brussel